Konec heren v Chrastavě na obzoru

Konec heren v Chrastavě na obzoru

 

Nástup heren a jejich devastující vliv vyvolal a vyvolává vrásky na čelech mnoha starostů a zastupitelů v celé naší vlasti. Řada měst se v minulosti pokusila tento hazard vymýtit. Se zlou se však potázala. Podařilo se jim sice zakázat výherní hrací přístroje (VHP), ale namísto toho se na těch samých místech objevily videoterminály (Bohumín, Litvínov, Chomutov, Lanškroun, Moravská Třebová, Ostrava, Jihlava, Zlín a mnohé další). Na ty totiž uděluje povolení (na dobu 10 let) Ministerstvo financí České republiky. To vydávalo povolení zcela bez ohledu na mínění příslušných obcí. Výsledek tak byl tristní. Nejenže VHP nahradily ještě nebezpečnější videoterminály (není omezená maximální prohra, výplatu lze prohrát doslova během okamžiku, na druhou stranu jsou velice lákavé možné výhry, dosud nejvyšší činila 5 milionů Kč), a to zpravidla ještě ve vyšším počtu (např. v Litvínově za 100 zrušených VHP povolilo MF ČR 240 videoterminálů) a nezřídka v těsném sousedství školských, církevních a zdravotních zařízení, ale navíc města přišla o jakýkoli příjem z existence hazardních přístrojů ve městě. Tato zoufalá situace dokonce dovedla Blansko k tomu, že již přijatou vyhlášku zrušilo.

Celou legislativní situaci jsem velmi pečlivě sledoval – obětovat 2 miliony korun ročně – za nic, respektive za stav, kdy situace bude ještě horší, kdy VHP budou nahrazeny videoterminály, nemělo žádný smysl.


Situace se však radikálně změnila rozhodnutím Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí čj.: 34/44009/2009 ze dne 15. května 2009 (a které se mi podařilo objevit v červenci):

S účinností od 1. června 2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby žádosti o vydání povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního zákona do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích přístrojů vydaná podle ustanovení § 50 odst. 4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona, obsahovaly prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě.

V případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí povolení nevydá. 


Za tohoto stavu jsem se rozhodl tvrdě vyžadovat dodržování § 17 odst. 11 loterijního zákona, tzn. vzdálenost 100 metrů od školského zařízení považovat za vzdálenost 100 m vzdušnou čarou od nejbližší části školského zařízení (např. zahrady MŠ).

Na základě tohoto rozhodnutí nebude již vydáno žádné povolení pro tato zařízení:

a) Koruna (méně než 100 m od MŠ pracoviště Luční) – 6 VHP – stávající povolení je do 19. 11. 2009

b) U Papoucha (od ZŠ nám. 1. máje) – 7 VHP – stávající povolení je do 30.9.2009

c) Lidový dům (od CVA, kde je mj. pobočka ZUŠ Liberec) – 8 VHP – stávající povolení je do 31.12. 2009

d) Bar Johny (od ZŠ nám. 1.máje) – 8 VHP – stávající povolení je do 30. 9. 2009

Na nejbližší zastupitelstvo města konané dne 31. 8. 2009 předkládám návrh na přijetí vyhlášky, která v souladu s § 50 odst. 4 loterijního zákona vyčlení jako jediná místa na katastru města, kde budou moci být VHP, i nadále restaurace U Plaváčka, U Marušků a U Jeřice (zařízení, kde VHP jsou pouze doplňkem restaurace, netvoří hernu) a též v trafice Daniel Tomeš - Traficon. Tzn., že v případě přijetí tohoto návrhu vyhlášky bude muset být ukončena činnost VHP (kromě Koruny, Lidového domu, U Papoucha a Baru Johny) i v těchto zařízeních :

a) Herna 777 (na Střeleckém vrchu) – 8 VHP – stávající povolení je do 31. 12. 2009

b) Herna Autobusák – 8 VHP – stávající povolení je do 31. 12. 2009

c) U Baďáka – 6 VHP – stávající povolení je do 31. 12. 2009

Zákazy heren v našem městě (kde se jen v roce 2008 oficiálně prosázelo 41 mil. Kč a na výhrách oficiálně vyplatilo 31 mil. Kč) budou účinné pouze v případě, že bude platit výše uvedené rozhodnutí Ministerstva financí. V případě, že ho v budoucnosti zruší, nebude mít zákaz VHP opět žádný smysl (nastoupily by videoterminály). Věřme však, že Ministerstvo financí svůj krok dobrým směrem nezruší a bude ho plně a dlouhodobě dodržovat.

Obce, které se unáhlily a přijaly vyhlášku před výše uvedeným rozhodnutím Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí, nemají téměř žádnou zbraň proti již povoleným videoterminálům (na 10 let). Z taktických důvodů (aby některá herna nestihla podat žádost na ministerstvo o videoterminály před schválením vyhlášky) je tento text určen ke zveřejnění na internetu až ke dni zasedání zastupitelstva dne 31. 8. 2009 (ať již dopadne jakkoli). V Chrastavských listech toto bude splněno tak jako tak (9/2009 vychází 1. 9. 2009). Informace o výsledku jednání zastupitelstva bude samozřejmě doplněna nejen na internetu, ale i v Chrastavských listech 10/2009.

V Chrastavě dne 22. 7. 2009

Ing. Michael Canov, starosta