Jaroslav Bradáč

Jaroslav Bradáč (narozen 30. 12. 1921)

Po absolvování reálky a učitelského ústavu v Jičíně maturoval v roce 1943. V období 2. světové války byl v totálním nasazení v Kladně na Poldině huti. Po roce 1945 absolvoval vojenskou službu a nastoupil do svého prvního působiště v měšťanské škole v Dolním Bousově.

Od 1. 9. 1947 působil v Chrastavě na zdejší střední škole jako učitel.  Ředitelem osmileté střední školy byl jmenován v roce 1952. Zvláštností školy bylo v letech 1956 – 1960 vyučování řeckých a vietnamských žáků. Za jeho  působení ve funkci ředitele se škola rozšířila o budovu bývalé spořitelny a bývalého soudu. Ve škole v Chrastavě setrval ve funkci ředitele do odchodu do důchodu dne  30. června 1982.

  ::   Projev ředitele J. Bradáče