Zdeňka Novotná

Narodila jsem se v roce 1951 v Ústí nad Labem. Vystudovala jsem Pedagogickou školu v Litoměřicích a v roce 1970 jsem studium maturitou ukončila. Pracovala jsem na jednotřídních, ale i šestitřídních mateřských školách, nejdříve v Ústí n. L., potom v Krupce u Teplic a v roce 1990 jsem se přestěhovala do Chrastavy. Zde jsem dostala umístění do MŠ v Bílém Kostele, potom jsem zastupovala ředitelku v MŠ v Nové Vsi. Nyní pracuji v mateřské škole v Luční ulici jako vedoucí.

Mám 3 dospělé děti (2 dcery, 1 syna), od dětství jsem se věnovala sportu, v TJ v Krupce jsem vedla cvičení rodičů s dětmi, jsem členem Klubu českých turistů od mých 6 let.

Zde v Chrastavě jsem působila jako členka zastupitelstva, později jako členka Rady města Chrastava.

Nyní se snažím s kolektivem školky o spolupráci s rodiči, organizováním akcí pro děti i rodiče nejen naší školky, ale i širší veřejnosti.