Reinkarnace hřistě po desítkách let

 

V prostoru za někdejší samoobsluhou a pozdější jídelnou pana Majby byla kdysi antuková hřiště. Z místa se však stal již dávno bohem či přesněji řečeno radnicí zapomenutý kout. Místo pustlo, hřiště dávno zarostla, na místě dokonce vyrůstaly černé skládky. Město usilovalo od roku 2004 o prodej předmětného prostoru na výstavbu rodinných domků resp. bytového domu. Ke schválení prodeje dokonce již jednou došlo. Jenže zájemce nakonec od koupě odstoupil (složená jistota ve výši 151 tis. Kč mu propadla). Město prodej dál nabízelo a dokonce ještě nabízí….ale….

Motorem byla paní Eva Přibylová 


Paní Eva Přibylová mě začala v letošním roce ohledně neutěšeného stavu prostor doslova bombardovat. Výsledkem bylo nejen uklizení a vyklizení prostor včetně černých skládek, což byla práce po těch letech doslova sysifovská, ale též obnovení základů dávno zapomenutých antukových hřišť. A byla to opět paní Eva Přibylová, která první volala po obnově hřiště. A bylo jí vyhověno. Obnovené antukové hřiště po dobrozdání rady města opravdu vzniklo. Hřiště je vybaveno kůly na volejbal, koši na basketbal a brankami na fotbal či házenou. Náklady na reinkarnaci činily necelých 100 tisíc Kč. Dá se říci, že se obnova hřiště vlastně zaplatila z propadlé jistoty původního kupce a ještě zbylo. 


Budoucnost má v rukou zastupitelstvo


Otázkou ovšem je, co bude dále. Město má nadále možnost předmětné pozemky prodat a dokonce jsou stále k prodeji nabízeny. Zastupitelstvo se tedy bude muset definitivně rozhodnout. Já osobně jsem dospěl k názoru, že nemusíme všechno zastavět. Chtěl bych v roce 2011 reinkarnovat i druhé hřiště a navíc v místě zřídit koutek pro maminky s dětmi (prolézačky apod.). Ale jak výše uvedeno, finální rozhodnutí je a bude v rukách zastupitelstva. 

V Chrastavě dne 5. 8. 2010 Ing. Michael Canov
starosta 


Videoreportáž TV Chrastava
fotogalerie z oficiálního otevření  

 
fotogalerie paní Přibylové
fotogalerie paní Hrubešové    

Článek související: Poděkování za jeden podnět ze dne 21. 4. 2010