JUMPING – CHRASTAVA

Cvičení bude v budově Společenského klubu – Turpišova 407 – sál v přízemí

PŘIHLÁŠKA

  1. pondělí od 17:00 hodin
  2. pondělí od 18:00 hodin
  3. čtvrtek od 17:00 hodin
  4. čtvrtek od 18:00 hodin

 

(zakroužkujte na který den a čas se přihlašujete)

 

Jméno, příjmení: ………………………………………………………

 

Adresa: ………………………………………………………………

 

telefonní spojení: ………………………………………………………

 

 

dne:

 

-----------------------------------

přihlašovaný podpis