Třídění nápojových kartonů

 Vážení občané,

Rada města na svém zasedání dne 8. 3. 2010 schválila rozšíření sběru tříděného odpadu o složku „nápojové kartony“.

Nové sběrné nádoby budou pro začátek umístěny v 5 lokalitách:

1. Střelecký vrch (vjezd do sídliště)

2. Andělská Hora

3. Vítkov (bytovky)

4. ul. Andělohorská (vysoké paneláky)

5. a střed města (SEPP).

Do sběrných nádob označených symbolem „nápojové kartony“ můžete odkládat „krabice“ od mléka a mléčných výrobků, džusů, vín, rajského protlaku, hotových omáček apod. Tyto obaly by měly být vypláchnuté vodou a sešlápnuté. Kontejnery budou vyváženy pravidelně 1x za 3 týdny.

Vážení občané, věříme, že naši snahu o zkvalitnění služeb v odpadovém hospodářství podpoříte a tříděním již 4 složek odpadu přispějete ke zlepšení životního prostředí kolem nás.

V této souvislosti uvádíme pro připomenutí seznam odpadů, které je možné separovat na určených sběrných místech v Chrastavě – viz leták níže.

V případě nejasností, případně dotazů, ohledně třídění odpadu můžete kontaktovat referentku správy majetku MěÚ Chrastava paní Zuzanu Vojtíškovou, tel. č. 482 363 862, email: vojtiskova@chrastava.cz.

Odbor rozvoje, dotací a správy majetku MěÚ Chrastava.

 Proč třídit odpad?