Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?

Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?  

Fotogalerie pořízená po vyklizení Kováku

Současnost

Sedm dní, které otřásly Kovákem

Dne 14. 12. 2009 vydal stavební úřad oznámení, že dne 6. 1. 2010 zahajuje řízení o vyklizení stavby z důvodu nepovoleného vypouštění odpadních vod a z toho vyplývajícího znečištění Jeřice překračující mnohonásobně povolené limity. Toto oznámení bylo neprodleně doručeno jak majiteli panu Radimu Urbanovi tak obyvatelům Kováku. Dne 6. 1. 2010 stavební úřad z důvodu ohrožení života a zdraví osob a zvířat (ryb) rozhodl o neprodleném vyklizení (nejdéle však do 13. 1. 2010). Rozhodnutí bylo vydáno bez odkladného účinku, tzn. začalo být ze zákona vykonavatelné okamžitě.

Město Chrastava zajistilo prostřednictvím odboru pro záležitosti občanů pro všechny ubytované (celkem cca 100 osob) možnost nového ubytování, a to jednak v našem azylovém domě (13 osob), jednak v ubytovnách v Liberci, Machníně, Děčíně, České Lípě, Bulovce a Nové Vsi. Menší část obyvatel Kováku si našla nové ubytování sama (náš odbor pro záležitosti občanů navíc zajistil, pomocí mimořádných dávek sociální pomoci, náklady na stěhování buďto sám nebo za spolupráce sociálních odborů dalších měst, kladně bych vyzdvihnul zejména spolupráci Hrádku n. N. - dle trvalého bydliště přestěhovávaných). Zde je namístě vyslovit ohromné ocenění celému odboru v čele s paní Hanou Urbanovou, který odvedl skvělým způsobem obrovský kus práce, stejně tak si poděkování zaslouží i další naši úředníci a pracovníci VPP. Dne 13. 1. 2010 tak byl Kovák zcela vyklizen. A nutno podotknout, že přestěhovaní na tom budou vesměs lépe – na ubytovnách, kde nyní nově bydlí, mají na rozdíl od Kováku zajištěnu vodu teplou i studenou, topení, ubytovny splňují základní hygienické a protipožární standardy, je v nich zabezpečen určitý režim. 

Pozn.: Celý akt vyklizení Kováku byl sledován pochopitelně i veřejností a byl hodnocen v drtivé většině vysoce kladně (viz. např.: forum). Našel se však i hlas zcela opačný, který se snažil vyklizení Kováku zabránit (viz. dopis Ing. Lamberta Medřického zastupitelům). Úloha organizace „Člověk v tísni“ byla velice zajímavě a dle mého názoru i trefně hodnocena panem PhDr. Mgr. Dušanem Kotlárem). 

 

Minulost

Sedm let zmaru

Když jsem se stal na podzim roku 2002 starostou, existovaly v Chrastavě dvě ghetta Kovák a Frýdlantská 111. Zatímco Frýdlantská 111 se podařila vyřešit poměrně jednoduše (viz. např. zde), u Kováku to byl nekonečný příběh. S absolutně čistým svědomím však mohu konstatovat, že jsem v minulosti jak já, tak mí spolupracovníci konali vše možné i nemožné, aby se problém Kováku vyřešil. Celých více než 7 let, celých 86 měsíců co jsem starostou, pořád. A jsem přesvědčen, že Kovák měl být vyklizen již dávno z ix důvodů hygienických, neexistence kotelny, neexistence protipožárních opatření ba i z důvodu podnikání bez patřičného oprávnění …jenže… Vše ztroskotávalo na naprosto negativním přístupu všech povolaných institucí, které na mé neustále opakované žádosti a podněty unisono po celá ta léta tvrdily, že nemohou nic dělat a taky nedělaly. Týkalo se to jak úřadu živnostenského, tak státní energetické inspekce či hasičského záchranného sboru, především však hygieny (jednali jsme navíc i s finančními úřady a s Policií ČR). Marnost nad marnost, v kanceláři mohu dát komukoli nahlédnout do šanonů marných žádostí a odvolání až na ministerstva, na které existovala jediná odpověď:..je nám líto, ale…...(zde alespoň odkaz na jeden můj článek z roku 2004) 

Jedinou výjimkou mezi úřady se tak stal stavební úřad. Byl to právě stavební úřad, který již v roce 2004 rozhodl (z důvodu, že se nedochovala dokumentace, z níž by bylo možno zjistit povolený účel užívání), že se jedná o ubytovnou s ubytovací kapacitou do 92 osob a na základě tohoto rozhodnutí se nám nakonec podařilo vypudit ve sklepech Kováku přežívající bytosti a snížit tak neustále opakovanými kontrolami počet obyvatel Kováku z původních 200 na polovic. V samotném závěru roku 2009 pak stavební úřad (poté, co se nám po 2,5 letech a několika urgencích podařilo vydolovat z Magistrátu Statutárního města Liberce, odboru životního prostředí, stanovisko, že jsou odpadní vody vypouštěny bez platného povolení a poté, co bylo akreditovanou laboratoří opakovaně zdokumentováno tímto způsobené zcela nepřijatelné znečištění Jeřice) rozhodl tak, jak rozhodl…ale to již je přítomnost vylíčená výše.

 

Budoucnost

Kovák de luxe nebo demolice?

Stavební úřad stanovuje majiteli ubytovny v dalším samostatném řízení povinnost napojit se na veřejnou kanalizaci. Není mi znám jakýkoli úkon pana majitele v této záležitosti. Jako starosta města mohu již nyní deklarovat, že můj postoj ohledně stanoviska města k takovéto případné žádosti (město je navíc vlastníkem části pozemků mezi Kovákem a kanalizací), bude velice vstřícný, pochopitelně pod podmínkou, že žádost bude podána jako součást komplexního balíčku, tj. bude pro potencionální nové obyvatele Kováku zajištěna nejen rekonstrukce objektu, ale např. i kotelna. 

Pokud bych si však měl zahrát na prognostika, spíše tipuji, že pokud se nestane zázrak a pan Radim Urban nenajde jiného (a to řádně movitého) podnikatele, kterému by objekt prodal a ten by ho řádně zrekonstruoval např. na byty, bude objekt chátrat. Dle mého názoru nebude -vzhledem již k současnému neutěšenému stavu - dlouho trvat a dům bude zralý na demolici (můj tip do roka a do dne). Pokud tento chátrající stav nastane, budeme situaci velmi pečlivě sledovat a o úřední vyhlášení demolice usilovat. A pokud k vyhlášení dojde, již víme (viz. demolice Městské kavárny) jak dosáhnout toho, aby její konání šlo na účet majitele. 

P.S.: Za svoji osobu vylučuji, že bych podporoval, aby město od majitele objekt odkoupilo samo. To z toho důvodu (při pominutí kupní ceny – dosud to bylo 25 mil. Kč), že na případnou rekonstrukci z vlastních prostředků město nemá ani náhodou a finanční situace města neumožňuje ani potřebný úvěr (můj odhad je, že na rekonstrukci by bylo třeba min. 20 mil. Kč). Je sice možné využít státní dotaci (250 tis. Kč na rekonstrukci jednoho bytu, tj. při 52 bytech celkem 13 mil.), to by však zdaleka nepokrylo potřebné náklady a navíc by bylo velmi omezené využití, dle podmínek poskytnutí by se muselo jednat výhradně o sociální byty určené jen pro ty sociálně nejpotřebnější (čtenář si přeloží sám).

V Chrastavě dne 13. 1. 2010 Ing. Michael Canov - starosta


Názory - PhDr. Mgr. Dušan Kotlár:

Kovák - kdo za jeho situaci může?


Média:

14. 1. 2010 - Liberecký deník Chrastava: V ubytovně Kovák se skrýval policií hledaný uprchlík

14. 1. 2010 - MF DNES Za vystěhování z ubytovny mohou i Romové

14. 1. 2010 - MF DNES Z Kováku odešly poslední rodiny

14. 1. 2010 - Týden Problémová ubytovna v Chrastavě se vyprázdnila

13. 1. 2010 - Český rozhlas Rodiny z problémové ubytovny v Chrastavě skončily v Machníně

13. 1. 2010 - Liberecký deník Proslulý Kovák je bez lidí, v Chrastavě zbyla jen ruina

13. 1. 2010 - Liberecký deník Co bude s Kovákem? Nejspíš půjde k zemi!

12. 1. 2010 – Český rozhlas (od 2:52) Z problémové ubytovny v Chrastavě se už téměř všichni odstěhovali

12. 1. 2010 – MF dnes Stěhování začalo. Chudí opouštějí byty

9. 1. 2010 - Idnes Pro vodu chodí do sklepa, ve stropě zejí díry. Z ubytovny se vystěhovat nechtějí

8. 1. 2010 - Liberecký deník Obyvatelé Kováku se musí vystěhovat. Do týdne!

7. 1. 2010 - Český rozhlas - Lidé z ubytovny Kovák v Chrastavě se musejí vystěhovat

7. 1. 2010 – Česká televize Chrastava chce vystěhovat problémovou ubytovnu (nebo zde)

7. 1. 2010 - ČTK - Chrastava chce vystěhovat problémovou ubytovnu Kovák


23. 11. 2009 – Liberecký deník Ubytovna Kovák vypouští odpad bez povolení

13. 11. 2009 – Liberecký deník Chrastava: Vášně kolem Kováku neutichají !

1. 10. 2009 – Blesk – Dům hrůzy platí stát

12. 1. 2009 - MF DNES Anketa: Lidem vadí ubytovna pro chudé Kovák

11. 6. 2008 – Liberecký deník Den s Deníkem: Chrastavské stále trápí Kovák

21. 6. 2007 – Liberecký deník Kováku se Chrastava nezbaví

21. 10. 2006 – Česká televize Chrastava: Ubytovna Kovák je v katastrofálním stavu

22.11. 2005  - Genus - Video televize Genus

21.11. 2005 - Česká televize - Video České Televize

19. 11. 2005 - MF DNES Ubytovna plná chudých lidí je bez tepla a vody

11. 7. 2005 – Euro Česká města. Není kam jít

27. 11. 2004 - MF DNES Lidé v chrastavské ubytovně Kovák mrznou

15. 10. 2004 - MF DNES Strašákem v Chrastavě se stala ubytovna Kovák

8. 9. 2004 - MF DNES Chudinské ghetto čeká tvrdý dozor

7. 6. 2004 - MF DNES Majitel: Chrastavské ghetto? Ano, ale ne moji vinou

4. 6. 2004 - MF DNES Bývalá správcová: Nešly zvládnout

4. 6. 2004 - MF DNES V Chrastavě vzniklo obávané ghetto

4. 6. 2004 - MF DNES Chrastavský Kovák připomíná lágr


Člověk v tísni:

6. 1. 2010 - Tříkrálové nadělení – vyklizení Kováku

9. 7. 2007 - Kdo drží černého Petra (od strany 36)