Utajený hrdina - pan Josef Kučera

    

Obrovský dík patří všem těm, kteří při povodních zachraňovali lidské životy. Kromě složek záchranného integrovaného systému se mezi zachránce zařadil i bagrista pan Josef Kučera z Liberce, který měl původně dne 7. srpna 2010 normálně pracovat na opravách jedné z chrastavských uliček u Jeřice. Nakonec bylo vše jinak - pan Josef Kučera zachránil celkem 216 žen, mužů a dětí, když je v lopatě svého bagru odvezl do bezpečí. O tajemném bagristovi kolovaly legendy, ale až po několika týdnech se mně podařilo objevit identitu tohoto skromného muže.

 Ani největší slova díků nedokážou vystihnout vše, co tento PAN HRDINA pro naše město vykonal.

 Za všechny obyvatele Chrastavy s neskonalou úctou starosta města

 V Chrastavě dne 15. 9. 2010         


rozhovor s Josefem Kučerou - povodňovým zachráncem