Prezident republiky odpověděl na dopis Chrastavy

Dne 21. března 2011 odpověděl prezident republiky Václav Klaus na dopis Zastupitelstva města Chrastava ze dne 16. března 2011, které se na pana prezidenta obrátilo s prosbou o zprostředkování komunikace mezi vládou ČR a Libereckým krajem ve věci nápravy povodňových škod na krajských komunikacích v Chrastavě. Panu prezidentovi za brzkou a velmi nadějnou odpověď upřímně děkujeme.

V Chrastavě dne 28. 3. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

 

Dopis ZM Chrastava ze dne 16. 3. 2011       zde

Sken odpovědi prezidenta republiky ze dne 21. 3. 2011    zde

Článek související ze dne 17. 3. 2011       Voláme o pomoc prezidenta republiky

Média:    Český rozhlas 8. 8. 2010      Prezident republiky v Chrastavě den po povodni