Představení multifunkční učebny fyziky a chemie

            


Slavnostním přestřižením pásky v úterý 11.10.2011 byla představena a uvedena v činnost multifunkční učebna fyziky a chemie na naší základní škole. Pozvání přijali pan starosta, paní místostarostka, školská rada, zástupce nadace ČEZ, vedení školy a naši žáci.
Díky grantu z Podpory regionů Nadace ČEZ ve výši 100 000,00 Kč a spoluúčasti základní školy vznikla moderní učebna, která je mimo jiné vybavena audio-vizuální technikou, softwarem, demonstračními pomůckami, žákovskými sadami a stavebnicemi.

Během půlhodinové akce byla veřejnosti pod vedením pana učitele Tomáše Jerjeho a za pomoci žákyně devátého ročníku Adély Šaržíkové předvedena audio-vizuální technika, včetně živého snímaní pokusů, fyzikální pomůcky a poutavé experimenty z oblasti fyziky a chemie. Žákům se nyní naskýtá lepší názornost přírodovědných dějů. V neposlední řadě budou žáci vstupovat na střední školy lépe vybaveni po stránce dovedností s moderními pomůckami a měřícími metodami, včetně jejich zpracování a prezentace. 
Na závěr byla všem zúčastněným představena vyspělá meteorologická stanice, kterou základní škola rovněž pořídila z grantu nadace ČEZ. 
Tomáš Jerje

Video TV Chrastava