Zubní péče v Chrastavě ve vážném ohrožení

 

Dne 15. července 2011 končí svoji praxi zubní lékařka paní MUDr. Jana Vlková. Jelikož se přes veškeré úsilí nepodařilo paní doktorce sehnat za sebe nástupce, klesne tak počet chrastavských stomatologů ze tří na dva. A co je ještě vážnější, obě zůstavší zubní lékařky nemohou z kapacitních důvodů přijímat další pacienty. Navíc paní MUDr. Eva Zrníková má na podzim příštího roku též svoji praxi uzavřít.

Z výše uvedených důvodů jsem se jménem města obrátil dopisem se žádostí o řešení na ředitele VZP. Kopie dopisu byla dána na vědomí též panu ministrovi, České stomatologické komoře a Libereckému kraji.

V Chrastavě dne 4. 5. 2011 Ing. Michael Canov, starosta

 

 Dopis řediteli VZP (4.5.2011): http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_stomatolog.pdf  

Odpověď od ředitele krajské pobočky VZP http://www.chrastava.com/starosta/benedikt.pdf 

Dodatek k dopisu řediteli VZP http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_stomatolog_2.pdf