Město získalo prostředky z Fondu solidarity EU

 

Více než 2 roky po povodni obdrželo město první část účelové dotace na krytí škod způsobených povodní v roce 2010 ve výši 7.651.366,70 Kč z „Fondu solidarity EU – Náprava povodňových škod, srpen a září 2010“.

Fond solidarity EU (FSEU) je dotační program, jehož cílem je přispívat státům postiženým přírodní katastrofou velkých rozměrů na nápravu vzniklých škod, v našem případě tedy povodně ze 7. a 8. srpna 2010, která svým rozsahem překročila hranice České republiky a zasáhla i okolní státy.

Časová prodleva byla způsobena velkou administrativní náročností čerpání prostředků z FSEU, kdy prvním krokem bylo Rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 8. 2011, kterým přidělila finanční prostředky České republice a následně se přes Ministerstvo financí ČR a Liberecký kraj dostaly až do Chrastavy.

Příspěvek z FSEU je použitelný pouze na nápravu bezprostředních škod nutných k obnovení základních funkcí území způsobených povodní, které nebyly podpořeny z jiných dotačních zdrojů.

V současné době čekáme na uvolnění dalších prostředků, kdy je nutné, aby všechny prostředky byly městu převedeny do konce letošního roku. Převod v příštím roce dle pravidel FSEU již není možný.

 

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM

Seznam výdajů spojených s nápravou škod po povodních v srpnu 2010 podpořených z Fondu solidarity Evropské unie.