Rudolf Fuksa byl hrdina, rozhodli v Chrastavě

Chrastava, 25. června 2012 Popojedete jen o deset kilometrů za Liberec, do Chrastavy, a máte pocit, že jste snad v jiné zemi. Nemluvím o podobě města nebo o architektuře či stavu komunikací (v tom má Chrastava po povodních ještě nejeden nedodělek). Mluvím o zastupitelstvu a jeho průběhu. Ačkoli to červnové bylo na chrastavské poměry bouřlivé, probíhalo výrazněji klidněji než ta nekonfliktní liberecká.

Vypadalo to jako jedno z těch „bouřlivějších“ zastupitelstev, jaké v novodobé historii Chrastavy proběhlo. Jediným důvodem pro rozjitřenou náladu v sále přitom bylo hlasování o tom, zda Rudolf Fuksa, jeden z nejmladších popravených představitelů protikomunistického odboje, byl hrdina a jako takový si zaslouží pamětní desku na budově chrastavského muzea.

Je pravda, že příjemnější než liberecké či jablonecké zastupitelstvo je to chrastavské již samotným prostorem, kde se koná. Místnost o velikosti do padesáti metrů čtverečných jako by předurčovala, že „tady to prostě bude jiné“. Zastupitelé i občané přicházejí chvíli před začátkem a rozhodně to nevypadá, jako kdyby byli všichni úhlavní nepřátelé na život a na smrt. Jak příjemná změna oproti Liberci! Starosta Michael Canov se nejprve pozdraví se všemi zastupiteli podáním ruky, s většinou přítomných občanů a také se zástupci médií (jak říká nám třem, co jsme tam hrdinně dorazili zajímat se o to, zda bojovník proti komunismu byl hrdinou, či padouchem).

Přítomno je sedmnáct z devatenácti zastupitelů a program má jen šest bodů. Zase další příjemná změna oproti takovému Liberci, kde není výjimkou program s body čtyřiceti (a délkou trvání i osm hodin). Z občanů nikdo vystupovat nechce a tak se jde rovnou „do ostrého“, tedy k hlasování o tom, zda Rudolf Fuksa bude či nebude mít svou pamětní desku na budově městského muzea. Velkým zastáncem této myšlenky je starosta Ing. Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj). Opozice nejprve žádá o změnu návrhu, který, podle jednoho ze zastupitelů, obsahuje faktickou chybu. S tím ale nesouhlasí ani starosta Canov, ani obecní úředníci. Jak krásně přitom zní „nezlob se na mně, starosto“ v okamžiku, kdy se zastupitelé přou o zásadní věc tohoto jednání. Slušnost v politice. Ale to musí člověk vyjet mimo velká města tam, kde politici jsou zároveň sousedy. Opět něco, co by mohlo být minimálně v Liberci příkladem. Dalším protinávrhem je hlasování po bodech o celém návrhu. Ani jeden z protinávrhů ale nakonec není přijat.

A tak poměrně klidné projednávání lehce „narušil“ jeden z občanů, Josef Smolík. Ten svou krátkou řeč k zastupitelům uvedl vzpomínkou na popravenou Miladu Horákovou, jejíž smrt si Česká republika připomene již za dva dny. „Prosím ty, kdo se dnes zdrží, nebo budou hlasovat proti, aby v případě, že návrh projde, nechodili na pietní akt. Prosím nechoďte tam, vaše přítomnost by zbytečně znehodnotila onu smuteční chvíli,“ uzavírá Josef Smolík svou řeč.

Následuje hlasování, chvíle čekání na výsledek (protože v Chrastavě mají hlasování bezdrátové a tak chvíli trvá, než se data „přenesou“). Pro hlasovalo 14 zastupitelů a návrh tak byl přijat. Proti byl jen jeden zastupitel, jeden se zdržel. Občané města tleskají, starosta vyhlašuje krátkou pauzu. 9. srpna 2012 se tak uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky. Rudolf Fuksa byl hrdina, rozhodli v Chrastavě.

Abychom ale byli věcně správní – jednání chrastavských zastupitelů pokračuje jednáním také po pauze. A jde docela svižně i u bodů, které se týkají majetkových operací (a které patří mezi nejčastější "zdržovače“ zastupitelstva libereckého).

A tak zastupitelé v Chrastavě projednali také rozpočet, nebo začlenění města do Sdružení místních samospráv České republiky. Mimochodem – opět zde došlo k zajímavému momentu, kdy jeden z opozičních zastupitelů ukázal detailní znalost nejen samotného návrhu, ale také doplňujících informací.

A pak je tu ještě jeden mimořádný bod, který ani nebyl v návrhu. Když Chrastavu před několika lety postihly ničivé povodně, dostala dar ve výši 50 tisíc korun od jedné malé obce v Královehradeckém kraji (která má, mimochodem, 213 obyvatel). Teď se situace obrátila. Právě tato obec byla v nedávné době poškozena povodní s velkými škodami. A její starosta do Chrastavy volal. Ne snad s prosbou o peníze, ale jen s prosbou o zaslání darovací smlouvy. A tak chrastavští úředníci pátrali a zjistili, co se stalo. Zjistili a zastupitelé Chrastavy se tomu postavili čelem – obci poslali velkorysý dar 100 tisíc korun…

Krátká glosa o krátkém zastupitelstvu

Co přinesla návštěva chrastavského zastupitelstva? Možná důkaz toho, že ono okřídlené „ono to jde, když se chce“ ještě někde funguje. Zastupitelé v Chrastavě nejsou „hlasovací ovce“ jen proto, že stále nereptají, nekřičí, nezdržují, neuráží. Jen to mají v hlavě srovnané. Řeknou si navzájem názory, případně jak probíhala „kuloární jednání“ a pak se jde na hlasování. Žádné zbytečné se přesvědčování, žádné osobní útoky, urážky. Opozice a koalice se v Chrastavě prostě snese, ačkoli mají na mnohé jiný názor a málokdy se shodnou v hlasování. Kdo je vítězem takové dohody, nebo možná spíše politického chování na úrovni? Překvapivě občané města, které díky tomu docela dobře běží.

Moderní je v posledních měsících takzvaná korupční cestovní kancelář. Možná by ale nebylo špatné, kdyby se někdo ujal zastupitelů (třeba těch libereckých) a hromadně je dovezl do Chrastavy. Posadil je do jednacího sálu a nechal sledovat, jak také může vypadat komunální politika. Že třeba pracovní výbory a komise města jsou právě proto, aby si na nich zastupitelé ujasňovali podstatu návrhů a hledali nějaký kompromis. Na zastupitelstvu pak už jen upřesňují, dolaďují, hlasují. Nepotřebují hrát divadlo. Možná proto, že jim za zády nesedí média, možná proto, že na on-line přenosy si již zvykli, možná proto, že občané přichází do sálu nikoli proto, aby „dělali politiku“, ale prostě proto, že se zajímají o to, o čem se jedná.

Liberečtí zastupitelé by se od svých chrastavských kolegů mohli mnohému naučit. Jistě by se mnohému mohli naučit také chrastavští od svých libereckých kolegů. Ale to bych asi raději nepřál obyvatelům tohoto sympatického města.

Zdeněk Soudný

O autorovi: Zdeněk Soudný – redaktor televize Genus Plus – Tv pořad Interview (odkaz na Interview se starostou Chrastavy zde), server Týden v Libereckém kraji http://www.tydenvlk.cz/, zástupce médií na libereckých zastupitelstvech (příklad jeho on-line zpravodajství zde).

 Ing. Michael Canov