Partnerská návštěva ve škole

Video TV - Chrastava

fotogalerie

 

V pátek 23. března 2012 přijelo do Chrastavy 22 učitelů ze školy Mittelschule Eichstätt – Schottenau. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání vedení základní školy v Chrastavě. Se školou v partnerském městě Eichstätt v Bavorsku spolupracujeme již 10 let, každý druhý školní rok pořádáme výměnné pobyty našich žáků. Několik pedagogů ze ZŠ Chrastava už jednou Eichstätt navštívilo při příležitosti oslav 850. výročí založení města. Chtěli jsme vzájemnou spolupráci obou škol ještě prohloubit, a tak jsme naplánovali také pobyt německých učitelů u nás.

Na sobotu jsme pro hosty z Německa připravili náročný program na celý den. Začali ráno prohlídkou Führichova domu, kostela a Muzea hasičské techniky, cestou se seznámili také s dalšími zajímavostmi a především s odstraňováním škod, které napáchala ničivá povodeň v srpnu 2010. Po obědě měli možnost si prohlédnout školu a seznámit se blíž se školským systémem a prací učitelů u nás. O život školy se velmi zajímali, ocenili příjemné a barevné prostředí ve třídách. Zjistili jsme, že se školy v obou zemích trochu odlišují, ale děti a problémy, které řešíme, jsou podobné...

Odpoledne se hosté podívali na Ještěd, do Kryštofova Údolí a pak už nastala chvíle setkání s pedagogy naší školy. Na začátku společného večera panovala trochu nervozita: jak se dorozumíme, o čem si budeme povídat, co budeme s hosty, kteří nemluví naší řečí, celý večer dělat? Brzy jsme se ale seznámili a dokázali se dorozumět, dokonce jsme se dobře bavili... Němečtí učitelé nás překvapili vtipnou písničkou o Chrastavě, kterou si pro nás připravili a společně jsme ji několikrát zazpívali. Písní během večera zaznělo ještě mnoho, potýkali jsme se také s jazykolamy a vzájemně jsme se naučili několik nových slovíček. Učitele při společném setkání přišli pozdravit i pan starosta Ing. Michael Canov a paní místostarostka Zita Václavíková.

Příjemný večer nám rychle uběhl a jen neradi jsme se museli rozloučit. Už se ale těšíme, že příští rok zase uvidíme naše nové přátele při návštěvě Eichstättu!

RNDr. Irena Lejsková