Učitelé opět vyznamenáni

Video TV Chrastava     fotogalerie   

 

Stejně, jako v předchozích letech, se i letošní rok předávaly u příležitosti Dne učitelů plakety Jana Ámose Komenského. Přesto, že se Mezinárodní den učitelů slaví 5. října, v České republice připadá na 28. března, kdy je výročí narození předního českého a celosvětově uznávaného pedagoga Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670).

Jako v předchozích letech vybrala i tento rok rada města tři významné pedagogické osobnosti, které ocenila plaketami. O úvodní slovo a předávání se postarali již tradičně pan starosta Ing. Michael Canov a paní místostarostka Zita Václavíková.

První oceněnou se stala ředitelka Mateřské školy v Chrastavě Bc. Helena Hochmanová, která přebrala plaketu za dlouholetou práci v předškolním zařízení a za aktivní vedení a práci při znovuzprovoznění budovy MŠ v Nádražní ulici po povodni 2010.

Číslovka 28 nebyla pouze datem předávání těchto ocenění, stejné číslo bylo osudné i dalšímu oceněnému. Právě 28 let pracuje na Základní škole v Chrastavě paní RNDr. Irena Lejsková, která získala plaketu za aktivní práci ve školství a prezentaci školy a města.

Za celoživotní činnost ve školství získal ocenění pan Mgr. Ivan Žák, ve své pedagogické činnosti proslul hlavně poezií. Dalo by se říct, že pokud se v Chrastavě řekne „ poezie“, každý si toto slovo spojí právě s panem Žákem. Svůj proslov přednesl, jak jinak, než ve verších.

Všem učitelům přejeme hodně osobních i pracovních úspěchů do budoucího života.

Bc. Pavel Urban- vedoucí Společenského klubu

Životopisy oceněných

RNDr. Irena Lejsková:

Do Chrastavy jsem přišla za svým manželem hned po dokončení studia na Přírodovědecké fakultě v roce 1984. Začala jsem učit ve škole na náměstí, po mateřské dovolené jsem přešla do Školní ulice a v roce 1999 jsem se v této škole stala ředitelkou. Od sloučení škol pracuji jako zástupkyně ředitele. Vyučuji především přírodopis, matematiku a německý jazyk. Podařilo se mi navázat spolupráci se školou v partnerském městě Eichstätt, díky níž uskutečňujeme pravidelné výměnné pobyty našich žáků.

Bc. Helena Hochmanová: 

Do Chrastavy jsem se přestěhovala v roce 1977 a od roku 1981 jsem pracovala jako učitelka v MŠ v Revoluční ulici. Od roku 1989 do r. 2000 jsem byla ředitelkou v MŠ Andělská Hora, odkud jsem přešla do MŠ Nádražní. V roce 2003 jsem byla jmenována ředitelkou příspěvkové organizace MŠ Chrastava, kde pracuji dodnes. S celým kolektivem se snažíme, aby děti byly spokojené a rodiče s námi rádi spolupracovali.

Mgr. Ivan Žák:

Narodil jsem se v Táboře. Moji předkové se věnovali učitelskému povolání. Bratr mého dědečka učil v roce 1906-8 na Táborském gymnáziu latinu, němčinu a řečtinu. V roce 1956 jsem maturoval ve Varnsdosfu a poté jsem vystudoval na Pedagogické fakultě v Ústí n. Labem obor český a ruský jazyk. V roce 1961 jsem se oženil, mojí ženou se stala Doris Žáková, se kterou jsme loni oslavili zlatou svatbu. Devět let jsem dojížděl z Chrastavy do Varnsdorfu, kde jsem učil na Odborném učilišti u p. Velveta. V roce 1971 jsem začal působit ve Výchovném ústavu v Chrastavě, a to po dobu třiceti jedna let. Své učitelské vzdělání jsem si rozšířil dálkovým studiem speciální pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze.
K mým velkým láskám patří poezie, ochotnické divadlo a operní hudba. Vedl jsem recitační kroužky, ve Výchovném ústavu jsem založil a organizoval „Chrastavskou sloku“, ve které recitovaly děti ze speciálních tříd okresu Liberec. Recitovali jsme českou i romskou poezii. V Chrastavě v knihovně jsme uspořádali na třicet večerů poezie. V roce 1976 jsme recitovali i v městském parku, který byl právě otevřen. Vydávali jsme brožuru „Verše pro tebe“, doplněné originálními obrázky. 
V ochotnickém divadle jsem realizoval hru A. Jiráska „Kolébka“ a dramatizaci „Ženichové“. Zajížděli jsme i do Nové Vsi, Oldřichova v Hájích, Chotyně a Žibřidic.
Třináct let jsem zpíval v pěveckém sboru „Ještěd“ v Čechách, Německu, Francii, Řecku a Polsku. Dvanáct let zpívám jako externí sborista v Divadle F.X. Šaldy v Liberci a operách Turandot, Aida, Nabucco, Dalibor, Trubadúr, Bludný Holanďan a Simon Bocanegra. Zúčastnil jsem se i operního festivalu v Lokti v operách Aida a Prodaná nevěsta.
V lázních Kundratice jsem uspořádal tři večery poezie, samozřejmě bez nároku na honorář. Řadu let recituji se svou dcerou při vítání občánků. Ve Společenském klubu jsme loni uspořádali s Františkem Boudou Večer poezie. 28. března tohoto roku jsem obdržel Plaketu J.A. Komenského. Vyjadřuji městu Chrastava hlubokou vděčnost a poděkování.

pásmo veršů v recituje Mgr.Ivan Žák - video TV Chrastava