Odpady - jarní svoz

 Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 21. a v neděli 22. dubna 2012. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Po zkušenostech z roku 2011 byly časy na svozových místech upraveny tak, aby nedocházelo k velkým prostojům.

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady, zdarma.

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Dne 21. dubna 2012 v sobotu proběhne v našem městě sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny

Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla apod.

Velkoobjemové odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže apod.

 

Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., kteří přijedou do Vašeho města se speciální svozovou technikou.

 Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte pracovníkům firmy.

Sběrná místa:

Střelecký vrch prostor před vjezdem do sídliště

od 8:00  hodin

do 9:00 hodin

Bílokostelecká u DPS

9:10 hodin

9:40 hodin

Nádražní parkoviště u BREMI

9:50 hodin

10:20 hodin

Andělská Hora náves

10:30 hodin

11:00 hodin

Andělohorská zastávka ČSAD u mostu

11:10 hodin

11:30 hodin

Na Hůrce Vzduchotechnik

11:40 hodin

12:00 hodin

Lipová u nádob na tříděný odpad

12:10 hodin

12:40 hodin

 

Dne 22. dubna 2012 v neděli proběhne v našem městě sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Nebezpečné odpady – AKU baterie, vyřazené léky, plechovky od barev a oleje, vyjeté oleje, olověné akumulátory, olejové a vzduchové filtry, brzdové kapaliny

Výrobky pro zpětný odběr - lednice, televizory, mrazáky, zářivky, počítače, monitory, elektronické nářadí, hračky, sporáky, svítidla apod.

Velkoobjemové odpady – matrace, nábytek, koberce, pneumatiky, podlahové krytiny, umyvadla, bedny, lyže apod.

 Uvedený odpad můžete BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., kteří přijedou do Vašeho města se speciální svozovou technikou.

Odpad neskladujte v předstihu na stanovištích, ale předejte pracovníkům firmy.

Dolní Vítkov pod bytovkami naproti č.p. 59

od 9:00 hodin

do 9:30 hodin

Horní Vítkov křižovatka pod ZŠ u č.p. 109

9:40 hodin

10:00 hodin

Richtrův vrch křižovatka

10:15 hodin

10:45 hodin

Frýdlantská u mostu k Družstevní

10:55 hodin

11:20 hodin

Liberecká u sběrného dvora

11:30 hodin

12:00 hodin

Turpišova parkoviště u TJ Spartak

12:10 hodin

12:30 hodin

 

Zuzana Vojtíšková, referent ORM