Odborná konference uspořádaná v rámci výstavy

 Z Chrastavy do Vídně

Domácí kořeny, cizí inspirace a proměny díla Josefa Führicha v Čechách
(Oblastní galerie v Liberci, červen-září 2014 a Národní galerie v Praze, říjen 2014-leden 2015)

 Září 2014, auditorium Oblastní galerie v Liberci

Výstava díla malíře Josefa Führicha (1800, Chrastava –1876, Vídeň) představí dílo tohoto umělce narozeného v Čechách, avšak působícího od poloviny 30. let 19. století ve Vídni, kde završil svou kariéru jako profesor vídeňské Akademie. V několika celcích ukáže proměny jeho tvorby od mládí stráveného v severních Čechách, přes působení v radikálních romantických kruzích v Praze a pobyt v nazarénském kroužku v Římě až po návrat do Čech (1829–1834). Naznačí také vývoj jeho vrcholného díla, kdy však již po roce 1834 působil soustavně ve Vídni. Výstava bude zaměřena na místo Führichova díla v české malbě 19. století (regionalismus a vazby k rodnému kraji, náboženská malba a nazarenismus, nová zbožnost, obnova monumentální malby, radikální romantika, grafické cykly a vztah k literatuře, reprodukční média a šíření uměleckých děl a vzorů).

K výstavě vyjde katalog v českém a německém jazyce. Hlavním vydavatelem bude Národní galerie v Praze.

Ke zmíněným tématům se bude vztahovat i plánovaná dvoudenní odborná konference se zahraniční účastí, jejíž přesný termín ještě nebyl určen. Program konference je zatím znám pouze v hrubých obrysech. Organizátoři chtějí v jejím rámci uspořádat exkurzi do rodného Führichova domu v Chrastavě. Hlavním pořadatelem konference je Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.. V závislosti na finančních prostředcích bude konference simultánně tlumočena.

 

     
Repro: Národní galerie v Praze  
                        Repro: Oblastní galerie v Liberci