ODPADY - PODZIMNÍ SVOZ

 

 

Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v  sobotu 12.. a v neděli 13. října 2013. Systém svozu zůstává stejný – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Po zkušenostech z roku 2012 byly časy na svozových místech upraveny tak, aby nedocházelo k velkým prostojům. 

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.


Z. Vojtíšková, referent ORM