Plakety Jana Ámose Komenského

foto oceněných

fotogalerie    video TV Chrastava

V pondělí 25. března 2013 proběhlo v obřadní síni slavnostní předávání plaket Jana Ámose Komenského. V letošním roce se uskutečnilo již v pořadí páté oceňování, které se koná při příležitosti oslav Dne učitelů (v České republice 28. března).

Na základě usnesení Rady města Chrastava předali starosta města Michael Canov spolu s místostarostkou Zitou Václavíkovou chrastavským pedagogům celkem tři plakety.

Za celoživotní pedagogickou činnost byla první oceněnou paní Ivana Novotná, která působila na 1. stupni a během své praxe se věnovala převážně prvňáčkům.

Za dlouholetou práci v předškolním zařízení získala plaketu paní Zdeňka Komárková. Sama uvádí, že ji práce naplňuje a nejvíc ji potěší dětská slova „ paní učitelko, mám tě rád“.

Třetí oceněnou za celoživotní činnost a rozvoj v základním a mateřském školství ve Vítkově byla paní Marie Pilařová, která mimo jiné znovu „postavila na nohy“ Základní školu ve Vítkově.

Všem oceněným gratulujeme!

 

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

 

Životopisy oceněných

Ivana Novotná

Narodila jsem se 26.6.1941 v Tatobitech pod Kozákovem v Českém Ráji. S rodiči jsem se roku 1945 přestěhovala do Chrastavy, kde žiji dodnes.
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu pro vzdělávání národních škol.
Během své pedagogické praxe jsem učila většinou žáky první až páté třídy. Mým pracovním sídlem byla převážně škola u kostela. Učení jsem se věnovala celkem 47 let.
V současné době mám dvě děti, syna a dceru. Nyní jsem důchodu, kde se aktivně věnuji vnučce, práci na zahradě a procházkám s manželem a psy.

 

Zdeňka Komárková

Narodila jsem se 25.9.1962. Jsem vdaná a mám dceru. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Liberci
Po skončení maturity v roce 1982 jsem se stala zaměstnancem Odboru školství ONV v Liberci a nastoupila jsem na 1. Mateřskou školu v Chrastavě, Revoluční ulici, kde jsem pracovala jako učitelka. Od 1.9.1985 jsem byla přeložena na Mateřskou školu v Bílem Kostele n. N. a po roce jsem se opět vrátila na 1. Mateřskou školu v Chrastavě, kde pracuji dodnes. Od 1.5. 1992 na základě konkurzního řízení zde pracuji jako ředitelka. V roce 1998 jsem prošla periodickým hodnocením ředitelů a zůstala ve funkci ředitelky školy.
Od 1.1.2003 po sloučení mateřských škol v Chrastavě jsem zaměstnancem Mateřské školy Chrastava, Revoluční 488 – příspěvková organizace a pracuji jako vedoucí odloučeného pracoviště.

 

Marie Pilařová

Narodila jsem se a prožila celý svůj dosavadní život ve Vítkově. První stupeň základní školy jsem vychodila na malotřídce ve Vítkově, druhý stupeň na ZŠ v Chrastavě ve Školní ulici.V roce 1971 jsem zakončila maturitou SZTŠ ve Frýdlantě. Vychovala jsem dvě děti a mám čtyři vnoučata.
Na dráhu učitelky mateřské školy jsem se vydala po mateřské dovolené v roce 1977. Dálkovým studiem v roce 1980 jsem si doplnila pedagogické vzdělání na SpgŠ v Liberci– učitelství na MŠ.
V letech 1983 až 1996 jsem pracovala jako ředitelka malotřídní MŠ ve Vítkově.
V roce 1995- 1996 proběhla přestavba budovy MŠ na MŠ a ZŠ a společně se zřizovatelem jsem založila základní školu – a řídila společné zařízení ZŠ a MŠ ve Vítkově.
V roce 2003 jsem školu dovedla do právní subjektivity. Na společném zařízení v letech 2006-2009 probíhalo pro VÚ MŠMT pokusné ověřování možnosti spojení činností MŠ a ŠD v době před začátkem a koncem provozu MŠ a ŠD, které bylo podkladem pro úpravu činnosti obou složek ve ŠZ.
V roce 2012 jsem skončila v ředitelské funkci, školu předala a působím jako učitelka v mateřské škole.
Vždy jsem se snažila o to, aby děti do naší školky i školy chodily rády, měly ony i rodiče pocit bezpečí a byli spokojení.
Po dobu řízení společného zařízení jsem dbala na to, aby se zaměstnanci obou škol cítili rovnocenně, žádná škola nebyla nadřazená ani naopak.