Mateřská škola opět v provozu

video TV Chrastava     fotogalerie

Video TV RTM - Chrastava - rekonstrukce MŠ v Revoluční ulici

 

V pondělí 2.9.2013 proběhlo otevření Mateřské školy v Revoluční ulici. Po slavnostních projevech starosty Ing. Michaela Canova, ředitelky MŠ Bc.Heleny Hochmanové a zástupce společnosti Syner, která rekonstrukci realizovala, Ing. Lukáše Urbana, následovalo vystoupení dětí.

Slavnostně byla odhalena také pamětní deska Bohumilu Honsovi, legendě chrastavského školství a zakladateli městského muzea.

Po přestřižení pásky a přípitku byla umožněna prohlídka mateřské školy a připraveno bylo i malé občerstvení. Přejeme, aby školka dlouho sloužila všem, kteří ji budou užívat.

Bc. Pavel Urban, vedoucí Společenského klubu

 

Česká škola po 90-ti letech v novém
aneb
Mateřská škola v Revoluční ulici je zrekonstruována

1919 – již několik měsíců po vzniku Československa je zřízena v Chrastavě česká škola pro zde žijící českou menšinu. Školní budovy na náměstí a u kostela sice již v té době existují, ale jsou určeny pouze pro děti německé. Česká škola však sídlí v katastrofálních podmínkách zcela nevyhovující budovy ve Vítkovské ulici. Pan učitel Bohumil Honsa začíná svůj boj o důstojný stánek pro české děti.

1923 – Bohumil Honsa uspěl. Za pomoci známého spisovatele Karla Václava Raise a po stížnostech do tehdejšího Československého Parlamentu schválila příslušná ministerstva projekt a především financování první důstojné České školy v Chrastavě. Ta se stala centrem života chrastavských Čechů. Jak napsal v Bulletinu pan Ivan Vydra: „Dá se bez nadsázky říci, že Česká škola obecná je prvním hmatatelným počinem Čechů v Chrastavě po dlouhé téměř stoprocentně německé historii.“

Po válce se čeští školáci přestěhovali do budov na náměstí a u kostela a budova začala sloužit jako škola mateřská. Její stavebně technický stav se postupem času stále horšil a hygiena si musela oči zavazovat trojitým šátkem, aby školku nezavřela. A proto se město pokusilo konat a vypracovalo projekt na rekonstrukci. Bylo však jasné, že bez státní dotace to nepůjde.

2008 – město podalo žádost o dotaci na rok 2009. Neúspěšně.
2009 – město podalo žádost o dotaci na rok 2010. Neúspěšně.
2010 – město podalo žádost o dotaci na rok 2011. Neúspěšně.
2011 – město podalo žádost o dotaci na rok 2012. Původně neúspěšně.
2012 – srpen – zásluhou několikaletého úsilí především Starostů Parlament schvaluje nové rozpočtové určení daní, které pomůže malým městům včetně Chrastavy. Začínáme uvažovat, že si budeme muset potřebných 20 milionů z tohoto polepšení našetřit.
2012 – 8. listopadu – Ministerstvo financí telefonicky oznamuje, že naši žádost o dotaci pro rok 2012 schválí ve výši 7 mil. Kč s tím, že dotace musí být vypořádána do konce roku.
2012 – listopad dny další – děti vyháníme (téměř doslova) ze školky a firma Syner, která již před několika lety vyhrála příslušné výběrové řízení nastupuje tak, aby dokázala do konce roku 2012 prostavět a proinvestovat dotačních 7 milionů.
2012 – 3. prosince 2012 – Ministerstvo financí po opakovaných urgencích dotaci ve výši 7 milionů oficiálně schvaluje, potvrzení o tom si vyzvedávám osobně přímo na ministerstvu financí.
2013 – město uvolňuje ze svého rozpočtu na základě naplňované vize s vylepšeným RUD postupně potřebných 12 milionů. Posledních 800 tisíc zatím ne.Ty musíme smluvně zaplatit až do konce roku 2013 a my jsme si podali žádost na Ministerstvo financí o doplňkovou dotaci. Víme, že na konci roku je šance uspět.
2013 – 2. září - kompletně zrekonstruovaná budova Mateřské školy v Revoluční ulici se slavnostně otevírá. A na budově se poprvé od potupného Mnichova, který vstrčil na šest let Chrastavu do chřtánu třetí říše, objevuje nápis Česká škola 1923 i z československým znakem. Přesně tak, jak to bylo v roce 1923. A pod tímto nápisem je již podruhé slavnostně odhalena deska Bohumilu Honsovi (poprvé byla odhalena již před rekonstrukcí v roce 2009, po dobu rekonstrukce byla pochopitelně sňata a tak nyní byla odhalena podruhé, pan učitel Honsa si to zaslouží).
2013 – 3. září – ve školce začíná běžný provoz. Ať se daří a ať se tam všem líbí!

V Chrastavě dne 4. září 2013  Ing. Michael Canov, starosta

 

Média:

Liberecký deník: 3. září 2013 Rekonstrukce zachránila školku před zavřením

Genus Tv: 3. září 2013 Mateřská škola v Revoluční ulici v Chrastavě se dočkala rekonstrukce

Tv RTM: 3. září 2013 Nově zrekonstruovaná budova mateřské školy

5plus2: 3. září 2013 První česká škola v Chrastavě je v novém kabátě  

Článek související: 17. 3. 2009 Odhalení pamětní desky Bohumilu Honsovi