Josef Führich: Z Chrastavy do Vídně

reportáž TV Chrastava   fotogalerie

Ve čtvrtek dne 19. června 2014 byla slavnostně otevřena v Oblastní galerii Liberec (zrekonstruované bývalé městské lázně) výstava Josef Führich: Z Chrastavy do Vídně, která je věnována našemu chrastavskému rodákovi Josefu Führichovi. Na toto slavnostní zahájení byli pozváni členové Společnosti přátel historie města Chrastavy. Právě SPHMCH se nejvíce zasloužila o znovuobjevení Josefa Führicha po roce 1989. Mně, jako starostovi Chrastavy, se dostalo té cti, že jsem mohl říci před zcela zaplněným auditoriem pár slov. Během následné prohlídky samotné výstavy došlo k milému osobnímu setkání s potomky Josefa Führicha žijícími v Rakousku a k jejich pozvání hned na následující den do Chrastavy na prohlídku muzea v rodném domku Josefa Führicha.

Výstava vznikla ve spolupráci Oblastní galerie Liberec a Národní galerie v Praze a za podpory RKF v Praze. Odbornou přípravu zajistil Ústav dějin umění Akademie věd ČR. 

Kurátorky: Markéta Kroupová (Oblastní galerie Liberec); Kateřina Kuthanová (Národní galerie v Praze

Autorka: Pavla Machalíková (Ústav dějin umění Akademie věd ČR)


K výstavě vyšel i česko-německý katalog, na jehož nákladech se podílelo i město Chrastava.

Výstava bude otevřena denně mimo pondělky až do 14. září tohoto roku od 10 do 18 hodin. Na její závěr je plánována i dvoudenní odborná konference, jejíž součástí by měla být i návštěva rodného domu Josefa Führicha v Chrastavě.

 

V Chrastavě dne 20. 6. 2014 Ing. Michael Canov, starosta