Vítkov - oprava krajské komunikace

Ve čtvrtek 27. března 2014 pan hejtman Martin Půta otevřel stavbu komunikace ve Vítkově.
Celá tato akce bude ukončena 21.12.2014 – viz. harmonogram stavby.
S pracovníky firmy „Stavby mostů Praha“ jsme se domluvili, že nám budou pravidelně zasílat aktuální informace o pracích, uzavírkách apod..

Zita Václavíková, místostarostka

 

harmonogram stavby (pdf)
situace širších vztahů (pdf)
přehledná situace (pdf)

situace rozdělené na dvě pracovní etapy, kde je značeno, které silnice budou kdy a kde průjezdné
etapa I - realizace (pdf)
etapa II - realizace (pdf)