ODPADY - JARNÍ SVOZ

Tradiční jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19. a v neděli 20. dubna 2014. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále.

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Z. Vojtíšková, referent ORM