Ve Vítkovské ulici se od 18. srpna opravuje opěrná zeď

  fotka operne zdi  

.....závěr videa okénka starosty

 

Havárie opěrné zdi na krajské komunikaci ve Vítkovské ulici bude konečně opravena. Práce na její opravě začnou v pondělí dne 18. srpna 2014 a dle plánu budou ukončeny do středy 5. listopadu 2014. Po celou dobu bude doprava v daném místě regulována semafory (provoz bude střídavě jednosměrný). Za tuto komplikaci se všem omlouvám.


Historie snahy o opravu poškozeného místa krásně dokumentuje jak boj dvou úřadů může vést k zablokování i jakéhokoli smysluplného a velmi potřebného řešení. K poškození došlo při  povodních 2010.  Namísto opravy se rozhořel spor mezi Libereckým krajem (minulým vedením) a Povodím Labe o tom, kdo má za povinnost tuto zeď opravit. Výsledkem bylo, že ji neopravil a ani neměl v plánu  opravit nikdo. Stav poničené opěrné zdi se dále zhoršil po dobu, co přes Vítkovskou ulici vedla objízdná trasa kamionů do Bentelleru a WMA Glass během rekonstrukce Pobřežní ulice na přelomu let 2010/2011. A definitivní „ránu do vazu“ dostala opěrná zeď při povodních (přívalových deštích) v roce 2013. Ale právě povodeň 2013 byla – konečně - spouštěcím mechanismem pro naplánování její opravy.  Současné vedení Libereckého kraje vzalo toto břímě na sebe. Ve středu dne 18. srpna oprava zdi ve Vítkovské ulici konečně tedy začne.  Zásluhou současného vedení Libereckého kraje pod vedením hejtmana Martina Půty a radního pro dopravu Vladimíra Mastníka, kteří se na rozdíl od svých předchůdců nesnažili vše hodit na Povodí Labe, ale začali konat, na akci sehnali potřebnou dotaci, ve výběrovém řízení vybrali zhotovitele (Eurovia) a může se začít. 

 
V Chrastavě dne 25.07.2014                                                                                                    Ing. Michael Canov, starosta

24.07.2011 Harmonogram stavby
02.01.2014 Dokument ke stavebnímu řízení
12.01.2011 reportáž České televize (objízdná trasa kamionů přes Václavice s důrazem na havarijní stav opěrné zdi ve Vítkovské ulici)