Plakety Jana Ámose Komenského 2014

fotogalerie   video TV Chrastava   reportáž TV RTM

Již pošesté se v pátek 28. března 2014 předávaly plakety Jana Amose Komenského za dlouholetou pedagogickou činnost v chrastavském školství.
V letošním roce plakety převzaly z rukou starosty města a místostarostky města paní Jitka Vostrá, Jindra Lacinová, Jiřina Novotná a Libuše Pětiletá.
Za jejich práci jim velice děkujeme.

 

Životopisy oceněných

Jitka Vostrá

Je učitelkou hudby při Společenském klubu Chrastava. Jejím oborem je klavír. Začala učit v roce 1990 a učí nepřetržitě dodnes. Pod jejím vedením se mnoho chrastavských dětí seznámilo s hrou na klavír a nejedno se tomu věnuje celý život. Jako příklad její žákyně, která již absolvovala teplickou konzervatoř a v současné době studuje Janáčkovou akademii muzických umění.

 

Jindra Lacinová

Narodila se 31. 7. 1956, ve školství pracuje od 1. 7. 1975, tedy 39 let. Vystudovala pedagogickou školu v Litoměřicích, má dvě dcery (dcera Naďa Husáková je též učitelkou).
V letech 1990 – 1995 byla ředitelkou MŠ u Textilany a MŠ Bezručova (nyní Bétel). Dětmi je oblíbená, v práci poctivá.

Jiřina Novotná

Narodila se 27.11.1938 v Rájci nad Svitavou. Základní školu vychodila v Chrastavě a potom vystudovala pedagogickou školu v Liberci s aprobací pro 1. – 5. třídu. Na Základní školu v Chrastavě nastoupila ve školním roce 1961 - 1962 a zahájila studium při zaměstnání s aprobací matematika a výtvarná výchova. Pracovala jako učitelka 2. stupně až do roku 1998, kdy odešla do důchodu. Jako důchodkyně občas na ZŠ vypomohla až do roku 2002.

Libuše Pětiletá

Narodila se 12. 5. 1937 a na ZŠ Chrastava nastoupila ve školním roce 1959 – 1960 jako učitelka 1. – 5. ročníku. Od dalšího roku vyučovala v 6. – 9. třídách matematiku, přírodopis, dějepis a tělesnou výchovu. Od školního roku 1971 – 1972 se stala zástupkyní ředitele školy a v roce 1972 – 73 byla jmenována ředitelkou školy ve Školní ulici.
Po mateřské dovolené se v roce 1974 vrátila na školu do funkce zástupkyně, kterou vykonávala až do svého jmenování ředitelkou do roku 1990, kdy odešla do důchodu.