Secesní most a bezprostřední okolí bude do zimy uzavřeno

   video TV Chrastava  

V současné době již několik měsíců platí v Chrastavě stav, že z důvodu uzavírky ul. Nádražní jezdí prakticky veškerá doprava přes secesní most. Uzavírka ulice Nádražní končí na konci měsíce května, 6. až 8. června bude objížďkový stav stejný jako je každoročně o Chrastavských slavnostech, a v pondělí dne 9. června se dosavadní objížďková situace úplně obrátí, neboť bude uzavřen secesní most a jeho bezprostřední okolí.

Důvody jsou následující: V ulici Spojovací (před secesním mostem ze strany od náměstí) začne pracovat na rekonstrukci ulice Spojovací a ulic navazujících firma STRABAG a.s. (práce budou trvat do 60 dnů, tj. nejdéle do 7. srpna). V tu samou dobu, tj. od 9. června do 7. srpna bude na druhé straně secesního mostu probíhat demolice budovy Seppu, kterou bude provádět firma BISA s.r.o. Z důvodu bezpečnosti bude uzavřen celý prostor mezi Seppem a řekou Jeřicí a též bude zaslepena ulice Družstevní (výjimku pro dopravu budou mít pouze Farmářské potřeby dlící za řekou a vozidla pro stavbu třetí etapy přeložky II/592, viz dále v textu). Veškerá doprava za řeku Jeřici tak bude muset být vedena přes kruhový objezd. Pěší pak budou muset použít chodník u nové komunikace parkem a dále přes lávku u Policie ČR nebo na druhé straně přes lávku u Führichova domu. Pro úplnost dodávám, že potřebné práce bude muset během demolice a v souvislosti s ní vykonat i firma ČEZ (resp. pro ČEZ firma EMJ s.r.o.) a Elektronova (veřejné osvětlení).

Prostor před secesním mostem se uvolní dne 7. srpna. Uzavírka motorizované dopravy však bude trvat i nadále, neboť do ul. Vítkovské (na část mezi řeku a zdemolovaný Sepp) nastoupí SVS a.s., která tam bude konat nezbytné práce na vodovodu a kanalizaci (z části rekonstrukce a z části nové). Tyto práce budou trvat cca dva měsíce, tj. do října. Po tuto dobu již však bude odslepena ulice Družstevní a nahoře bude otevřen průjezd do ulice Školní, takže motoristé (mimo dopravu nákladní) se dostanou na druhou stranu nejen přes kruhový objezd, ale z náměstí i přes ulici Frýdlantskou a Družstevní. Pěší se dle stavu prací budou moci dostávat na druhou stranu běžnou trasou.

Již od poloviny července bude budována třetí etapa přeložky II/592 (za řekou od ulice Pobřežní kolem secesního mostu a dále zbrusu nová komunikace včetně nového mostu přes Jeřici po ulici Frýdlantskou (před restaurací „U Jeřice“ neboli „U Fejfara“). Tu bude budovat firma METROSTAV a.s. Co se týče úseku ul. Vítkovské (části mezi řekou a zdemolovaným Seppem) na tu METROSTAV a.s. nastoupí okamžitě po ukončení prací SVS a.s. (část prací bude dokonce probíhat i paralelně). Tento úsek by měl být hotov nejdéle do 15. listopadu. Bezprostředně poté bude doprava přes secesní most a napojení na ulici Pobřežní a Vítkovskou obnoveno. Práce METROSTAVu a.s. se však nezastaví a do podzimu 2015 bude dokončena třetí etapa, která propojí přeložku s ulicí Frýdlantskou.

Omlouvám se všem, kterým výše popsané dopravní omezení způsobí komplikace.

Po dohodě s dotyčnými firmami zveřejňujeme kontakty, na které se mohou v případě potřeby občané nakontaktovat se svými dotazy či připomínkami:
STRABAG a.s., Radek Vitvar radek.vitvar@strabag.com 602410654
EMJ s.r.o., Jakub Krýcha emj@emj-energo.cz 723744987
Elektronova, Lambert Medřický elektronova@volny.cz
BISA s.r.o., Tomáš Kotyza kotyza@bisasro.cz 784852830, za TDI Michal Ballaty kololbc@centrum.cz 608366630
SVS a.s., Jan Schmidt jan.schmidt@scvk.cz 725747504
METROSTAV a.s., Lukáš Kalfeřt lukas.kalfert@metrostav.cz 725954950 za investora KSSLK Blanka Šimůnková blanka@simunkova@ksslk.cz 724371041
Město Chrastava Petr Bezvoda bezvoda@chrastava.cz 721583374, Michael Canov starosta@chrastava.cz, 602878931

 

V Chrastavě dne 21.05.2014 Michael Canov, starosta