Veřejná výtvarná soutěž o podobu pomníku „Povodeň 2010“

reportáž TV RTM

Město Chrastava vyhlašuje veřejnou výtvarnou soutěž o podobu pomníku „Povodeň 2010“. Předmětem soutěže je návrh pomníku na paměť povodně, která postihla Chrastavu 7. a  8. srpna 2010 a  svými ničivými následky se zapsala do historie města.

Návrhy musí být doručeny vyhlašovateli do 3. března 2014, návrhy musí být v souladu s podmínkami soutěže, které jsou stanoveny zde.

 

Ing. Lenka Míšková, referent odboru rozvoje, dotací a  správy majetku