Výstava "Úlomky z chrastavské historie"

 

  1.října 2014 byla v prostorách městského muzea vernisáží zahájena výstava , kterou uspořádala naše společnost.  Expozice vznikla ze střípků a předmětů historicky cenných či jen zajímavých, ale se vztahem k životu a dění v našem městě, zejména v 19. a 20. století.

  Po celý měsíc říjen si mohli návštěvníci prohlédnout výběr historických předmětů z archivu Společnosti i ze soukromých sbírek, doplněných o 10 panelů, které připoměly například Župní slavnosti tělovýchovného spolku, historii železnice Liberec - Žitava, staré mapy Chrastavska, dokumenty firmy bratří Riemerů, evidenci sakrálních památek z archivu Biskupství litoměřického s ukázkami archivních materiálů farnosti Chrastava - soupis kaplí,soch a křížů z let 1935 - 1936. Panel s plány rozvoje Chrastavy v letech 1939 - 1943 dokládal velkorysé návrhy říšských architektů. Například rozšíření Pobřežní ulice (dnes známé jako přeložka na Frýdlant), bylo plánováno již v roce 1941. Tehdejší projekt však situaci řešil mnohem razantněji. Z kopií starých reklam chrastavských živnostníků se daly porovnat nabídky služeb před 100 lety a dnes.

  Naše SPHMCH se účastnila v rámci výstavy i několika prohlídek žáků ZŠ, kdy jsme jim pomohli pochopit význam některých vystavených předmětů a dokumentů nebo jen doplnit informace z historie (někdy i současnosti), kterou teprve začínají poznávat.