Andělská Hora bude mít hřiště - travnaté

 

 

Z iniciativy Osadního výboru v Andělské Hoře bude i v této části města hřiště pro děti. Tím není myšleno hřiště pro děti malé, které již v Andělské Hoře je, ale klasické malé hřiště na fotbal, volejbal apod. (jako jsou na Střeleckém Vrchu, „U Majby“, ve Vítkově).

Město vyšlo iniciativě Osadního výboru vstříc. Hřiště bude vybudováno ještě letos. Současně se však rozhořela diskuse o povrchu tohoto hřiště. Protože je daná oblast specifická, jedná se o území v přírodním parku Ještěd a vytipovaný prostor není veden v územním plánu jako sportoviště, ale jako zemědělská plocha, obrátili jsme se s žádostí o vydání souhlasu (podmínka realizace stavby) na odbor životního prostředí Magistrátu statutárního města Liberec.

Uvedli jsme pět možných variant povrchu hřiště (viz. str. 4): travnatý, škvára, antuka, asfalt, beton. Vyjádření příslušného orgánu bylo jednoznačné (od str.9). Vydal souhlas pod podmínkou, že hřiště bude travnaté. U všech ostatních povrchů by musela proběhnout změna územního plánu a uvedení do souladu s krajinným rázem přírodního parku Ještěd. Jinými slovy oddálení o cca 2 roky a pak se pravděpodobně dozvědět stejný ortel – hřiště musí být travnaté.

Chrastava 07.04.2015 Ing. Michael Canov, starosta 

 

Související dokument: Žádost města Chrastava a vyjádření Odboru životního prostředí Magistrátu Statutárního města Liberce v pdf