Poslední letošní výlet turistů

 

 

Na sobotu 26. září 2015 naplánovali chrastavští turisté další autobusový výlet. Vydali jsme se do Jizerských hor. Naše první zastávka byla nad Příchovicemi, odkud jsme stoupali okolo chaty Hvězda až k rozhledně Štěpánce. Tato kamenná novogotická rozhledna na vrchu Hvězda (959 m.n.m.) na Příšovickém hřebeni je nejstarší rozhledna v Jizerských horách.
Počala se stavět již roku 1847, ale celá stavba byla dokončena až v roce 1892. Výška osmiboké rozhledny je 24 m. Zajímavý je i kamenný stůl s lavicí u vchodu a kousek níže umístěný veliký maltézský kříž. Bohužel jsme měli smůlu, rozhledna byla ještě zavřená, byli jsme u ní hned po ránu. Pokračovali jsme sestupem až do Příchovic. Zastavili jsme se v novorománském trojlodním kostele sv. Víta a došli k areálu U Čápa. Tady jsme navštívili muzeum Cimrmanovy doby a Maják Járy Cimrmana. Expozice muzea je složena ze sbírek dosud schraňovaných v depozitářích divadla Járy Cimrmana, ale též z exponátů získaných ze sbírky od pamětníků z Pojizeří. Vše je opatřeno vysvětlujícími texty známých cimrmanologů. Po prohlídce, kdy nás mnoho předmětů pobavilo, jsme vystoupali na celodřevěnou rozhlednu - Maják. Foukal silný vítr, tak jsme se nahoře příliš nezdržovali, ale rozhled na západní Krkonoše a Jizerské hory nás uchvátil. Před polednem jsme už byli v osadě Jizerka. Tady se nám naskytl nádherný pohled na rozsetá udržovaná stavení mezi rašeliništěm Malé jizerské louky a čedičovým vrchem Bukovcem. Na ten si někteří z nás dokonce vyšlápli. Většina nás navštívila Muzeum Jizerských hor, které se nachází uprostřed osady mezi Pyramidou a Panským domem. Původně se jednalo o budovu z roku 1889, která až do roku 1962 sloužila jako škola. Dnes ji vlastní Český svaz ochránců přírody. Velmi obsáhlé a poutavé vyprávění pana Kuny nás vrátilo do dob minulých, kdy na Jizerce žilo až 400 obyvatel. Svého času měla Jizerka 9 stálých obyvatel, ale 12 hospod. Dnes je zde hlášeno 13 občanů. Na zpáteční cestě jsme se ještě krátce zastavili v Kořenově. Zašli jsme se podívat k Tesařovské evangelické kapli, která je se svými osmibokými bělostnými zdmi k nepřehlédnutí. Mnozí z nás zavzpomínali na pobyty na chatě přes silnici, kterou dlouhá léta vlastnil n.p. Totex, později k.p. Elitex. Dnes je tato chata přestavěná na restauraci. Podzimní výlet se vydařil. Odjížděli jsme nabiti energií z tohoto krásného koutu našeho regionu.

KČT – J. Marxová