Výstava "Boží muka na Chrastavsku v proměnách času"

 

Vernisáží dne 2. října 2015 byla tato výstava zahájena, jako host vystoupil liberecký písničkář Karel Diepold.

Výstava se věnovala historii i současnosti drobných sakrálních památek v katastru města Chrastavy, jejich znovuobjevení, restaurátorským zásahům i uvedení v nový život. Součástí expozice byla mimo jiné mapa Chrastavska, obsahující všechna dohledaná existující, i dnes už neexistující místa pro rozmlouvání s Bohem (v mapě jich je 49). Jeden z panelů ukázal stav těchto drobných sakrálních památek v roce 2010. Bližší pozornost byla věnována těm, které byly v posledních čtyřech letech odborně zrestaurovány. Návštěvník se alespoň ve zkratce seznámil s historií božích muk v Čechách, ale hlavně v oblasti Chrastavska. Jako zajímavost byl podrobně představen i postup restaurátorského zásahu na Sieberově polní soše sv. Jana Nepomuckého nad Vítkovem, a to od rozebrání, přes zhotovení nového základu, až po opětovné složení a dnešní stav po zákroku v roce 2014.  Expozice byla doplněna i trojrozměrnými předměty, které byly mimo jiné nalezeny při terénním výzkumu. Jednalo se například o pískovcový sokl Kotherova kříže ve Vítkově z roku 1886, který byl doslova vyhrabán z hlíny v místě jeho zřízení díky znalosti místního nadšence. Vystaveny byly i další zajímavé exponáty s náboženskou tématikou z konce 19. století (např. svaté obrázky, modlitební knížky a další exponáty).

 

Jana Zahurancová - SPHMCH