Odpověď MŠMT na otevřený dopis ve věci VÚDDŠSŠZŠŠJ

 

Dnes jsem e-mailem obdržel od náměstka MŠMT pana Václava Pícla odpověď MŠMT na můj otevřený  dopis a jeho dodatek paní ministryni.

Nebudu v tuto chvíli odpovídat na odpověď a polemizovat s údaji zde uvedenými. Své přetrvávající názory budu prezentovat na mimořádném zastupitelstvu dne 21.06.2016 přímo paní ministryni.

Nenechám ovšem dělat ze sebe pitomce. Ve svém otevřeném dopise jsem mj. uvedl, že „Veškeré inspekční zprávy o Ústavu ze stránek ČŠI… zmizely“. Pan náměstek ve své odpovědi uvedl, že (cituji str.3): „Za mylnou informaci považuji to, že došlo k vymazání inspekčních zpráv, tyto zprávy jsou stále k nahlédnutí…“

Na odstranění inspekčních zpráv jsem byl upozorněn zvenčí (viz odkaz na sken mailu, omlouvám se za zanonymnění svého zdroje). Přesto jsem osobně i za pomoci zkušeného kolegy opakovaně zkoušel zprávy ČŠI o našem ústavu dle různých identifikátorů (především dle IČ či identifikátoru, ale i podle města, názvu či adresy), bez problémů jsme nacházeli zprávy všech ostatních chrastavských školských zařízení a všech jiných, které nás napadli, ale po VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava se slehla zem. Věděl jsem, že pokud informaci o zmizení zpráv ČŠI vložím do otevřeného dopisu ministryni, musí být 100%, a tak jsem jí vložil až když byla tato informace 100%. Že se ovšem samotný náměstek ministryně sníží k tomu, aby po vrácení inspekčních zpráv zpět na místo, v příkrém nesouladu s pravdou tvrdil, že tam byly všechny pořád, tak to mě při mém stále trvajícím naivismu prostě nenapadlo. Leč stalo se. Naštěstí nespal ani můj zdroj a tuto věc předpokládal, a tak si obrazovku ČŠI včas vyfotil (Chrastava mezi Boleticemi a Moravským Krumlovem nebyla a již tam je zpátky).

Celkově vývoj situace pod novým vedením sleduji se znepokojením až s hrůzou. Má žádost o okamžité odvolání prozatimní ředitelky bohužel nebyla vyslyšena. Zda přinese nápravu mimořádné zastupitelstvo si nedovolím předjímat.

V Chrastavě dne 14.06.2016 Michael Canov - starosta

14.06.2016 Odpověď MŠMT
07.06.2016 Dodatek otevřeného dopisu
31.05.2016 Otevřený dopis

Další: Sken e-mailu a snímky obrazovky ČŠI

Historické odkazy na webu města k pracovníkům Ústavu a k jeho činnosti
30.03.2016 Tv Chrastava Plaketa Jana Amose Komenského (mj. Zdeněk Pelda)
10.10.2013 Tv Chrastava Osobnost města Chrastava Ivan Žák (dlouholetý učitel ústavu)
28.03.2012 Tv Chrastava Plaketa Jana Amose Komenského  (mj. Ivan Žák)
Další videa s Ivanem Žákem   Ochotník je ochotný herec      Pásmo veršů 
2014 Tv RTM Chrastavská sloka
2013 Tv Chrastava Olympiáda výchovných ústavů


Videoodkazy České televize:
09.06.2016 ČT Zdeněk Pelda v Událostech, komentářích
09.06.2016 Pracovníci odmítají, že by porušovali práva chov


Série reportáží Tv Nova:

6.6.2016, 7.6.2016, 8.6.2016, 9.6.2016, 10.6.2016, 11.6.201613.6.2016