Exkurze v Dětském domově v Chrastavě 2016

 

SPHMCH domluvila pro omezený počet zájemců exkurzi v dětském domově. V tomto roce proběhly - v dnes už bývalém výchovném ústavu – významné změny a měly jsme výjimečnou příležitost prohlédnout si budovu od sklepa až po půdu, než se v ní uskuteční přestavby důležité pro novou koncepci využití tohoto zařízení. Sešli jsme se před budovou 5.10.2016, přivítal nás nový pan ředitel  Mgr. Miloslav Hlubuček s manželkou, jeho zástupkyně  a sociální pracovnice Bc. Alena Fryková a paní hospodářka Alena Jankovcová a ti nás seznámili s momentálním děním, změnami a dalšími plány, které  v ústavu  nastávají. Prohlédli jsme si celou budovu, ve které  již z části probíhala rekonstrukce.  Žádné  velkolepé nálezy jsme sice neobjevili, přesto byla tato návštěva zajímavá a může být pro obě strany do budoucna přínosná.