ODPADY - PODZIMNÍ SVOZ

Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 8. a v neděli 9. října 2016. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce – městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Vzhledem k uzavírce Liberecké ulice je místo u sběrného dvora zrušeno a nahrazeno delší dobou stání soupravy v Turpišově ulici.
 

Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora. Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady zdarma.

Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky, sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se zdarma.

Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města nebo u nádob na tříděný nebo směsný komunální odpad.

Z. Vojtíšková, referent ORM