Zkoušky

      

V sobotu 1.10.2016 se na našem kynologickém cvičišti ZKO Chrastava uskutečnily zkoušky. Těchto zkoušek se účastnilo 5 našich členů. Zkoušky probíhaly podle národního a mezinárodního zkušebního řádu, pod taktovkou pana rozhodčího Jiřího Koláře. Čtyři členové absolvovali zkoušku ZZO a jeden BH. Všichni úspěšně zkoušku splnili.
Tímto jim gratulujeme a přejeme další úspěchy ve výcviku.

ZKO Chrastava