Realizace cyklostezky Paradýzem se bohužel odkládá

Tv Chrastava    

Při realizaci cyklostezky Paradýzem z Chrastavy do Bílého Kostela se bohužel vyskytl závažný technický problém, který znemožňuje dokončení cyklostezky v plánovaném termínu. Na úseku, kde cyklostezku objímá z jedné strany Lužická Nisa a ze strany druhé náhon (ve vyšší hladině o několik metrů), dochází k průsakům a proto musí být násyp od řeky zpevněn. O tom probíhá jednání s Povodím Labe a ke zpevnění by mělo dojít dle dohody s panem ředitelem nejdéle v měsíci říjnu. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu otevření cyklostezky na konec letošního roku ba dokonce nelze vyloučit dokončení až v průběhu příštího roku. Všem milovníkům cyklo a pěší turistiky a taktéž milovníkům in-linů se jménem svým i jménem svého kolegy z Bílého Kostela Jiřího Formánka velmi omlouvám.


Chrastava 30.08.2017
Michael Canov, starosta města

14.06.2017 Paradýz se stane pro cyklisty konečně rájem (Tv Chrastava)