Město Chrastava porazilo u soudu Krajský úřad LK

     

 

Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec, zrušil svým rozsudkem 59 A 41/2016-89 ze dne 12. 5. 2017 rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu v Liberci Sp. zn. OÚPSŘ 51/2016-rozh. ze dne 7. 4. 2016, kterým KÚ zamítl právo Města Chrastava a právnické osoby VE, s.r.o. podat námitky ve věci Alternativního zdroje vytápění a ohřevu TUV pro dům na Střeleckém vrchu 691-693.

Citace z rozsudku soudu: „Vzhledem k tomu, že souhlas žalobců nebyl opatřen, měly být jejich námitky posouzeny jako důvodné a žalovaný měl podle § 117 odst. 5 stavebního zákona rozhodnout o tom, že oznámení nemá právní účinky, neboť je v rozporu s právními předpisy.“

Ve sporu šlo o to, že se předmětný dům v rozporu s platnými právními předpisy, ale se souhlasem krajského úřadu, odpojil od rozvodu CZT (centrální zásobování teplem) a vybudoval si vlastní kotelnu. Dle rozsudku soudu vše spěje k tomu, že se nastolí původní faktický stav.

Chrastava 15.05.2017                                                      Michael Canov, starosta města

12.05.2017
Rozsudek Krajského soudu
07.04.2016
Rozhodnutí KU LK