Připravujeme letošní opravy komunikací 

                                                                                       


Blíží se jaro a s ním plánované opravy komunikací. Letošní rok můžeme bezesporu nazvat rokem oprav komunikací.

Kromě běžných lokálních oprav po zimě a dokončení rekonstrukce Liberecké ul. (akce Libereckého kraje) připravujeme také celoplošné opravy komunikací. Zde přinášíme přehled, o které se bude jednat:
- Dokončení opravy ul. Loudátovy, jedná se o poslední úsek mezi ul. Revoluční a stavebninami p. Rozmajzla. Součástí bude nejen oprava povrchů, ale také výměna zábradlí Jílového potoka, včetně zvýšení jeho koryta o jednu řadu žulových kvádrů. Plánovaný termín realizace je březen – duben a práce provede spol. Strabag.
- Poslední etapa oprava komunikace mezi ul. Novoveskou a ulicí Města Lwówek Śląski (cesta na Vísku). Plánovaný termín realizace je duben – květen. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála spol. Eurovia.
- Oprava komunikace na Barandově – úsek od mostu přes Nisu po konec katastru města. Termín je duben – květen a práce provede spol. Strabag.
- I. etapa opravy komunikace Školní (k výchovnému ústavu) – úsek od školy k parkovišti u sportoviště výchovného ústavu. Termín realizace duben – květen a nejlevnější nabídku na tuto akci předložila spol. Strabag.
- Oprava propojky mezi ul. Lipová a Ještědská. V daném úseku dojde současně k rozšíření komunikace, termín realizace je duben – květen a práce provede spol. Eurovia.
V současnosti probíhá výběrové řízení na rekonstrukci ulice Hřbitovní – úsek podél plotu MŠ Luční směrem k ulici Liberecká, kde pokračuje novým chodníkem až po napojení na ul. Libereckou. Součástí je i nová dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Termín realizace je plánovaný od dubna do července.
V nejbližší době připravujeme vypsání výběrového řízení na realizaci opravy ul. Soudní (před DPS a školní jídelnou), včetně navazující rekonstrukce vnitrobloku Turpišova (parkovací místa, chodník). Předpoklad realizace je červen – srpen.
V letošním roce ještě dále připravujeme opravu povrchů komunikací na Střeleckém vrchu (SV) v úseku od napojení s ul. Textilanskou po č.p. 671. Součástí akce bude rozšíření možnosti parkování o 40 parkovacích míst a nové chodníky (viz situace). Termín realizace chodníků je březen – duben (práce bude provádět Daniel Kolínský), ostatní stavební práce předpokládáme srpen – říjen.
Projekční příprava probíhá také na rekonstrukci „Kamenky“, spojnice ulice Revoluční a sídliště SV. Realizaci plánujeme na červen – červenec.
Na základě podnětu Osadního výboru připravujeme opravu komunikace za kostelem v Andělské Hoře. Termín realizace předpokládáme červenec – srpen.
V souvislosti s akcemi na letošní rok ještě zmíním plánované akce v dalších letech. Město připravuje rozsáhlé opravy komunikací, včetně navazujících oprav inženýrských sítí. V této věci již proběhlo jednání s jejich správci (Innogy, ČEZ, SVS), kde se projednal společný postup při realizaci oprav. Jedná se o tyto lokality: Textilanská (2018), náměstí 1. máje (2018), lokalita Bílokostelecká, Větrná, Polní, Sedmidomská (2019-2021). O těchto akcích budeme ještě informovat.

Omlouváme se za nepříjemnosti z omezení vyplývajících ze stavebních prací a věříme, že zadostiučiněním bude výsledný stav po opravě.

V Chrastavě dne 13.3.2017
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava