Tradiční podzimní svoz odpadů proběhne 7. a 8. října 2017

 


Tradiční podzimní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 7. a v neděli 8. října 2017. Systém svozu zůstává stejný jako v loňském roce –městem bude projíždět souprava kontejnerů s obsluhou, která bude odpad vybírat a ukládat přímo na vůz. Rozpis míst i časů je uveden dále. Další možností, jak zlikvidovat objemný a nebezpečný odpad, který nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad, je využití služeb sběrného dvora.
Do 200 kg/osobu/rok je tato služba pro fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v Chrastavě a jsou poplatníky místního poplatku za odpady ZDARMA.
Výrobky pro zpětný odběr – lednice, mrazáky, pračky, myčky,sušičky, mikrovlnné trouby, sporáky, výpočetní techniku, televizory, přehrávače, videa, elektrické modely, hračky, svítidla apod. přednostně odkládejte na sběrném dvoře v Liberecké ulici. Tyto výrobky se nezapočítávají do limitu 200 kg/osobu/rok a vybírají se také ZDARMA.
Děkujeme Vám, že využíváte nabízených služeb a odpad nekončí na černých skládkách v okolí města.

Šárka Spáčilová, DiS. referent odpadového hospodářství.
Z. Vojtíšková, referent ORM
Chrastava 13. září 2017