Příprava rekonstrukce Bílokostelecké a Polní

video TV Chrastava

Započala další část přípravy rekonstrukce ulice Bílokostelecké, Polní a Sedmidomské. Ve středu 26. září 2018 se uskutečnilo koordinační jednání se správci sítí. Spolu s rekonstrukcí samotné komunikace proběhne též kompletní rekonstrukce plynu, vodovodu, rozvodů elektrické energie a veřejného osvětlení. V místě případného poškození proběhne též lokální oprava dešťové kanalizace. Koordinací město výrazně ušetří a současně se s rekonstrukcí plynu a vodovodu eliminují případné zásahy do nových povrchů.

Akce je rozdělená do tří etap. V první etapě, která by měla být realizována na jaře příp. v létě příštího roku, proběhne rekonstrukce od křižovatky z Pobřežní ul. po odbočku do ulice Sedmidomská včetně samotné Sedmidomské a současně proběhne rekonstrukce celé ulice Polní i Malé Polní.

Druhá etapa a třetí etapa, při kterých dojde k rekonstrukci kompletně celé zbývající ulice Bílokostelecká, se bude realizovat v letech 2020 a 2021.


Chrastava 26.09.2018 
Michael Canov, starosta