Chrastavské šlápoty 2019

video TV Chrastava   fotogalerie

12. ledna se konal 46. ročník Chrastavských šlápot. V týdnu před pochodem Chrastavu zavalila sněhová nadílka, kterou město dlouho nezažilo, o to více se všichni těšili na zimní pochod.
Menší nadšení ze sněhu však měli pořadatelé. Bylo potřeba zpřístupnit trasy, zajistit dopravní obslužnost a bezpečnost. Přesto jsme přípravu zvládli za vydatné pomoci a vstřícnosti P. Bezvody a jeho pracovníků. Překvapení připravil personál restaurace U Komína, který nabízel na venkovním grilu klobásy a pivo pro hladové a žíznivé turisty. Také jsme požádali restauraci Tatran v Bílém Kostele o posun otevírací doby. I tady jsme se setkali s velkou ochotou personálu. Dále děkujeme J. Jančíkovi za dopravní služby, Společenskému klubu za ozvučení a TV reportáž, školní jídelně za vynikající čaj.
Jsme rádi, že na start přišlo tolik turistů – nejen z Chrastavy, Liberce a okolí, ale i z Drážďan, Žitavy, Bogatyně, přijely děti z DD v Krompachu, zúčastnily se děti z TO Perseus. Je to dobře, protože pro všechny byl odměnou zážitek z krásné zimní přírody, děti stíhaly stavět sněhuláky a všichni si sníh užívali.
V cíli obdrželi již tradiční diplom a perník, někteří malou upomínku.
Vyslechli jsme si připomínky, budeme o všech přemýšlet, vždy je co vylepšovat. A tak se budeme snažit, aby příště byla ještě větší spokojenost.
Takže – Chrastavské šlápoty se povedly, jsme rádi, že chrastaváci jsou nakloněni turistice a přijdou vždy za jakéhokoliv počasí. Stále se snažíme získat k nám do Klubu KCT Chrastava nové mladší členy. Členství u nás není povinnost, ale radost. Pokud se k nám budete chtít přidat, budeme moc rádi, bližší informace najdete na stránkách města Chrastavy – rubrika sport, nebo na našich webových stránkách kctchrastava.proweb.cz, nebo na www.kct.cz, nebo IC v Chrastavě u J. Marxové.
A nyní již zveme na další letošní turistickou akci pro veřejnost na 40. setkání turistů na Výhledech v sobotu 27. dubna 2019.

A teď trochu statistiky : celkový počet účastníků 1280
pořadatelé 52
Trasa 7 km 487
Trasa 10 km 507
Trasa 15 km 171
Trasa 20 km 115

Chrastaváci výletujte, pochodujte!
Ať je déšť či velká zima, v partě je to vždycky prima!
KČT Chrastava

 

 

.