10 let TV Chrastava

 

 

video k 10.výročí

 

 

Letos v únoru je to právě 10 let, kdy byla založena internetová televize TV Chrastava.

Myšlenka jejího založení vznikla již dříve z podnětu starosty Michaela Canova. Aby bylo možné zrealizovat tuto myšlenku, bylo nutné přijmout pracovníka, který by její činnost prováděl.

To se podařilo díky zřízení jednoho pracovního místa v rámci Společenského klubu, což byla i podmínka dotace na rekonstrukci budovy společenského klubu.
1. února 2010 na toto místo nastoupil Ing. Vratislav Loučka, který již jako externista s městem dlouhodobě spolupracoval a pořizoval reportáže.
S jeho nástupem tedy od února 2010, začala TV Chrastava existovat.
Našel se vhodný prostor pro studio v patře budovy kina, podařilo se získat základní technické vybavení a bylo možno začít pracovat na plné obrátky.
Začaly se pravidelně točit reportáže, kterých bylo do konce roku, včetně povodňových zpravodajství, natočeno 74.
Od té doby se každoročně jejich počet začal zvyšovat a v současnosti se jich tvoří přes 100 ročně.

Vytváří se videoarchiv událostí ve městě. Nejprve se shromažďovaly originál záběry na videokazetách, později s přechodem na novější technologie se začalo vše archivovat na discích.
Vybavení studia se postupně modernizovalo, což přispělo k daleko přehlednější a rychleji přístupné archivaci a výrazně se zlepšila obrazová i zvuková kvalita příspěvků.

Od 2012 se začala využívat možnost umísťovat  videa na Youtube, přistupovat na ně lze i přes internetové stránky města www.chrastava.cz nebo přímo na www.chrastava.tv.
Na vybrané příspěvky jsou umísťovány odkazy i přes Facebook.
Jednotlivá videa je možné překopírovat po předchozí domluvě přímo ve studiu TV Chrastava na vlastní medium - disk nebo flashku.

Trochu statistiky (pouze videa na Youtube) – k 30. 1. 2020 bylo natočeno a zveřejněno 971 reportáží. Průměrná sledovanost evidovaná od roku 2012,
byla zhruba 700 zhlédnutí na reportáž.
Tento údaj ovšem navyšují reportáže s vysokou sledovaností, jakou byla například Miss 2016 se 63.000 spuštěními, reportáže o Kováku a podobně.
Dá se ale říci, že průměr je kolem 300 zhlédnutí na reportáž.

V roce 2014 bylo zdigitalizováno městské kino a umožnilo promítat vlastní záznamy. Na základě toho se v TV Chrastava začaly vyrábět týdeníky,
které se promítají před filmovými produkcemi.
Stručně připomínají nedávné události ve městě a zároveň zvou na připravované kulturní, sportovní či společenské akce.
TV Chrastava nabízí využít tuto možnost propagace všem místním spolkům a nekomerčním organizacím města.

TV Chrastava se rovněž podílí na záznamech z jednání zastupitelstva města, která jsou od podzimu 2019 také vysílána online na internetu.

Po dohodě s regionální Libereckou televizí RTMPlus má od podzimu 2018 TV Chrastava k dispozici vysílací čas v rozsahu 6ti minut
v programové zpravodajské smyčce této televize.
Diváci tak mohou v pozemním nebo internetovém televizním vysílání každý 4tý týden zhlédnout Chrastavský magazín, který zcela ve své režii připravuje TV Chrastava.
Jsou v něm prezentovány události propagující naše město a zároveň je širší okruh diváků informován o připravovaných akcích v našem městě.

TV Chrastava se tedy již stalo stálicí v propagaci činnosti města, společenských organizací, sportovních klubů a nabízí jim tuto možnost prezentace.

Možná Vás může zajímat, kdo TV Chrastava tvoří.
Jak již je uvedeno v úvodu, od roku 2010 jako již zaměstnanec společenského klubu, hlavní činnost má na starosti Vratislav Loučka. Funguje jako kameraman, režisér, střihač, autor doprovodných komentářů, někdy i příležitostný redaktor, distibutor hotových prací a archivátor záznamů. Téměř od začátku pomáhá manželka Ivana Loučková, vedoucí kanceláře starosty města, která namlouvá komentáře videí, podílí se na režii a koriguje výsledné práce.
Další spolupracovnicí je zaměstnankyně chrastavského infocentra Klára Sehnoutková, která si připravuje a provádí rozhovory se zajímavými osobnostmi nebo hosty, které Chrastavu navštíví nebo se účastní na různých akcích města.
Od letošního roku byla navázána ještě spolupráce s mladou studentkou, chrastavankou Adélou Ryvolovou. Prozatím se s ní natáčí úvodníky do magazínů a některých týdeníků a předpokládá se i spolupráce v reportážích.
Doufáme, že se rozvíjející spolupráce osvědčí a přispěje k další činnosti TV Chrastava.

Za celý kolektiv lze slíbit, že se do budoucna budeme snažit v rámci možností zvyšovat nebo alespoň zachovat současnou úroveň a rozsah reportáží,
a těšit se, že nám bude zachována přízeň jejich sledovaností.


Za TV Chrastava Ing. Vratislav Loučka

Chrastava 31.1.2020