Sbírka pro Azyl Pes Krásný Les

 

 

video TV Chrastava

 

Stejně jako v předešlých letech, i letos na konci roku Město Chrastava ve spolupráci se Společenským klubem uspořádali sbírku pro Azyl Pes Krásný Les.


Sešly se sušené granule, konzervy, paštiky, kostičky, piškoty, drobné pamlsky, ale i deky, plyšáky, hračky, misky. 10. prosince 2020 paní místostarostka Zita Václavíková vše předala pracovnicím útulku. Celkem to bylo 512 kg dobrot pro pejsky a kočičky - za Město Chrastava 370 kg a od občanů Chrastavy 142 kg. Všem velice děkujeme, že i v tomto nelehkém roce si vzpomněli a dobrůtky zakoupili.


Jmenovitě to jsou: Černí, pí Enochová, pí Fleková, p. Halbich, pí Havelková, Hotovcovi, Hrdličkovi, pí Janoušková, Jörkovi, Kácovští, Koutovi, Kredvikovi, pí Kubínová, Loudová V., Marxovi, Matyášovi, Moravcovi, Nováková Štěpánka, Podroužkovi, pí Procházková, pí Průšová V., Sehnoutkovi, Slabihoudkovi, Sokol ženy II, pí Suchanová, Šeflovi, Šormovi, pí Štěchová a Zahradník Karel.
Jak nás pí Vítková Monika informovala, momentálně se v Azylu Pes nachází 13 pejsků a 7 kočiček, ale počet se během roku samozřejmě mění. Útulek byl založen již v roce 1992 a za ty roky se podařilo umístit do nových domovů cca 3000 pejsků a na 80 kočiček. Pracovníci Azylu Pes, děkují všem, co se do sbírky zapojili. Váží si každé pomoci.Více na www.azylpes.cz.

 

Po ukončení sbírky ještě pár občanů krmení pro psy a kočky donesli, a tak pí Vojáčková z útulku musela zajistit odvoz. Bylo to dalších 61 kg. Takže celkem letos v předvánoční sbírce Azyl Pes obdržel z Chrastavy 573 kg krmiv. Ještě jednou děkujeme.


Jitka Marxová – Infocentrum Chrastava

10. 12. 2020