Program rozvoje města Chrastava 2021+

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 2020

 

 

Dotazníkové šetření bylo připraveno v rámci zpracování aktualizace Programu rozvoje města, kde jste mohli vyjádřit svůj názor na budoucí rozvoj města a ovlivnit tak formulaci priorit města pro další období. Většina jeho otázek byla stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2015 a která opakovala většinu otázek položených v rámci průzkumu v letech 1996 a 2008. Jedním z jeho cílů bylo porovnání názorů obyvatel města po 5, 12 a 24 letech. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro ověření analytických výstupů a formulaci priorit rozvoje města pro další období.

Ve stanoveném období od 16. září do 15. října 2020 bylo odevzdáno celkem 235 vyplněných dotazníků (z toho 30 v tištěné verzi a 205 prostřednictvím www stránek města).

V rámci průzkumu v roce 2015 bylo odevzdáno 77 dotazníků, v roce 2008 celkem 132 a v roce 1996 to bylo 127 dotazníků. Letošní vzorek byl tedy výrazně nejpočetnější. Přispělo k tomu zejména rozšíření informačních kanálů, kterými se občané města o anketě mohli dovědět – sociální sítě a sms.

Kompletní výsledky si můžete prohlédnout ...zde


Děkujeme všem, kteří se ankety aktivně zúčastnili!


Chrastava dne 11.12.2020

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava