Naše chrastavská městská policie (MP) opět zasahovala při záchraně lidského života


 

 

Ve středu 6. ledna 2021 měli službu str. Jan Loučka a David Novák.
V 09:48hod. operační důstojník PČR Martin Havlíček telefonicky požádal hlídku MP, zda-li by mohla vyjet do ul. Na Hůrce 585, kde se má nacházet muž, který, dle slov oznamovatelky, zkolaboval. Na místo už jela RZSLK, přesto nás požádal o asistenci. Hlídka MP neprodleně vyjela a na místo dorazila současně s doktorem RZSLK. Ihned po příchodu do pokoje doktor rychlou kontrolou zjistil, že pacient nedýchá a nemá puls. Proto ho doktor společně s hlídkou MP položili na zem, kde str. David Novák započal masáž srdce. Zatímco doktoři připravovali intubaci pacienta, podání adrenalinu a další úkony (příprava ventilátoru, katetru apod.), str. Novák a Loučka se periodicky střídali v resuscitaci. Po zhruba 6 minutách a jednoho el. výboje se pacienta povedlo tzv. „nahodit“. V tu dobu už na místo dorazila i sanitka RZSLK a hlídka PČR. Hlídka MP nadále setrvala na místě a byla nápomocná zdravotnickému personálu např. nošením lékařského vybavení ze sanitního vozu, držením kapačky nebo přesunu pacienta na pojízdná vozítka, a to do doby umístění pacienta do vozu RZSLK.
Oběma našim strážníkům patří veliké poděkování za zachování chladné hlavy a rychlého jednání, díky kterému byl lidský život zachráněn.

Chrastava 06.01.2021

místostarostka Zita Václavíková