Podpora turistického potenciálu Lwówku Śl. a Chrastavy

 

 

 

Město Chrastava uspělo s žádostí z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Podpora turistického potenciálu Lwówku Śl. a Chrastavy“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002442 a získalo dotaci ve výši 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu, které činí 12 190 EUR.
V rámci projektu budou parky T. G. M. a ve Vítkovské ulici nově osazeny prvky malé architektury, tj. lavičkami s opěradly, stojany na kola a odpadkovými koši. Dále budou v každém parku instalovány dvě infotabule o rozměru 1m x 1,4 m s podrobnými informacemi o historii, to vše uvedené ve 4 jazykových mutacích (česky, anglicky, německy a polsky).
Lwówek Ślaski, náš partner v daném projektu, provede v rámci společného projektu revitalizaci svého městského, tzv. Jordanovského parku.

V současné době ze strany města Chrastava probíhají přípravné kroky před vlastní realizací tak, aby do června tohoto roku bylo vše instalováno. O ukončení celého projektu vás opět budeme informovat na webu města Chrastava i v Chrastavských listech.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Chrastava dne 12. 1. 2021
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava