POPLATEK ZA ODPAD

 

 

Poplatek za odpady zůstává pro rok 2021 ve výši 500,- Kč na poplatníka/rok.


Platit lze hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Chrastava v pondělí a středu 9-12 a 15-17 hodin nebo bankovním převodem na účet 20036-0984852379/0800 vedený u České spořitelny a.s.

Dbejte na uvedení přiděleného variabilního symbolu, aby Vaše platba byla správně přiřazena. Neidentifikovatelné platby budou vráceny zpět.


Splatnost „poplatku za odpady“ je 30. 4. 2021.


Hospodářsko-finanční odbor, dveře č. 206, tel 482 363 854,851,853