Centrální rezervační systém pro seniory 80 plus

 

 

Vážené paní starostky a páni starostové,
rád bych Vás informoval o stavu očkování v Libereckém kraji. Určitě jste zaregistrovali skutečnost, že byl od dnešního dne spuštěn Centrální rezervační systém pro seniory 80 plus. V Libereckém kraji žije podle ČSÚ 17 tisíc osob v této věkové kategorii, pro Vaši informaci máme až do konce března k dispozici vakcínu pro dvě očkování pro zhruba 23 tisíc osob, ve kterých jsou také zdravotníci a osoby žijící v Domovech pro seniory, Domovech se zvláštním režimem a podobných zařízeních. Jinými slovy, není možné očekávat, že všichni senioři zaregistrovaní v rezervačním systému budou očkováni v nejbližších dnech a týdnech.

Pro dokreslení situace má Liberecký kraj k dispozici pro příští týden celkem 2340 dávek vakcín, 20% z nich bude nabídnuto v očkovacích slotech na očkovacím místech v páteřních nemocnicích pro seniory 80+, kteří se registrují v Centrálním rezervačním systému. Podobná situace bude také v příštích týdnech. Jako hlavní priorita pro očkování v kraji bude také v příštích dvou týdnech očkování zdravotníků, klientů a zaměstnanců zařízení pobytových sociálních služeb a podobných zařízení.

Hromadně chceme v dalších týdnech také zajistit očkování klientů v Domovech s pečovatelskou službou a podobných zařízeních, ve kterých jsou obce a města často zřizovateli a kde je riziko přenosu nákazy Covid-19 vyšší. Toto očkování bude stejně jako v případě DS, DZR apod. koordinovat Odbor sociálních věcí KULK. Kontaktní a poradenská osoba na kterou se můžete v případě zájmu obrátit je pan Jiří Tichý email: jiri.tichy@kraj-lbc.cz.


Také pro očkování seniorů 80+ budeme potřebovat i Vaši pomoc a součinnost. Vedle seniorů, kteří se o sebe jsou schopni postarat sami a dojet na očkování na stanovená místa, nebo těch o které se postarají jejich rodiny a blízké osoby, bude nutné zajistit přístup k očkování lidem, kteří budou potřebovat nějakou pomoc, například s očkováním, nebo s dopravou do očkovacího centra. Rád bych Vás požádal o součinnost při zmapování situace na území obcí a měst, které spravujete a koordinaci pomoci těm, kteří jí budou potřebovat. V případě větších obcí a měst je to samozřejmě složitější, nicméně tady navrhuji zapojit sociální a pečovatelské služby, které se o svoje klienty běžně starají.

Zvažujeme například možnost registrace skupiny zaregistrovaných osob z jednoho místa na očkovaní v navazujících časech se zajištěním společné dopravy, nebo zapojení části praktiků do očkování co nejblíže místa bydliště. Logistiku celého procesu budeme ladit v příštím týdnu, předem děkuji za Vaše případné nápady a podněty, které prosím posílejte na email: seniori@kraj-lbc.cz.


Přeji Vám klidný víkend, děkuji Vám za spolupráci a jsem s pozdravem

Martin Půta, hejtman