Rekonstrukce Vítkovské na obzoru

 

 

video TV Chrastava

 

Již v letošním a v příštím roce by mělo dojít ke kompletní rekonstrukci ulice Vítkovské. Ta bude sestávat ze tří relativně samostatných akcí – nová kanalizace, nový chodník a rekonstrukce samotné krajské komunikace.Nová kanalizace


Příprava na výstavbu nové kanalizace byla zdaleka a jednoznačně nejkomplikovanější. Tím nemám na mysli jednání s majiteli nemovitostí o technických záležitostech napojení apod., které je komplikováno vždy samo o sobě, ale především jednání o dotaci, které se zdálo původně beznadějné (více v článku a Tv reportáži z listopadu 2019). Přitom získání dotace u této finančně nejnáročnější části bylo pro samotnou realizaci stěžejní. Nakonec se dotaci ve výši 12 milionů Kč, představujících téměř 2/3 odhadovaných nákladů, podařilo získat rozhodnutím ministra životního prostředí v samém závěru roku.

Přiznám se, že jsem boj o dotaci již chtěl několikrát vzdát. Ale touha po nové kanalizaci byla u obyvatel této ulice tak mohutná a tak jednotná, že mě to vždy donutilo k dalším a dalším předem téměř beznadějným jednáním, která nakonec vedla k úspěšnému cíli.

Realizace výstavby nové kanalizace by měla být zahájena ještě v letošním roce, nejčasnější možný termín je květen.Nový chodník


Podmínkou jeho realizace bylo taktéž získání dotace. Tu se podařilo získat z IROPu (dotace z EU) již v září ve výši téměř 5 milionů korun, představující 90 % odhadovaných nákladů. Jeho budování bude probíhat paralelně s rekonstrukcí komunikace do dokončení výstavby nové kanalizace, což by mělo být v příštím roce.
 


Rekonstrukce komunikace


Vítkovská je krajskou komunikací. Liberecký kraj má velké požadavky na rekonstrukce svých komunikací po celém kraji a proto si na rekonstrukce těch, na které se „dostane přednostně“ klade podmínky. První podmínku, že město na své náklady zajistí zpracování projektové dokumentace, jsme již splnili. Druhou, že se musí jednat o situaci, kdy to logicky vyplývá i z dalších okolností (v našem případě, když už se totálně rozkope komunikace kvůli kanalizaci a smluvně explicitně, že se získá dotace z IROPu za účelem navýšení bezpečnosti tj. nový chodník) jsme splnili též. Komunikace by měla být rekonstruována, jak je již výše uvedeno, paralelně s výstavbou nového chodníku taktéž v příštím roce.
 


Doprava po dobu rekonstrukce


Nepříjemnou, ale okolností vyplývající z rekonstrukce ul. Vítkovské bude omezení dopravy po celou dobu jejího konání tedy po dobu prakticky dvou let. Nepříjemnější to bude o to více, že nezasáhne jen samotné obyvatele Vítkovské, ale především zasáhne celý Vítkov.

O detailech dopravních omezení budeme jednat s příslušnými orgány, ale v tuto chvíli je naše představa zhruba následující:
1) Bude zcela vyloučen tranzit Vítkovem na Albrechtice a Frýdlant
2) Nákladní doprava do a z Vítkova povede přes Václavice
3) Osobní doprava (včetně malého školního autobusu) bude moci využívat (buď na semafory nebo jednosměrně) cestu parkem nad počátkem ul. Vítkovské a dále Sportovní ulicí. Cesta oběma směry bude možná kolem „pětistovky“ .
 


Vzkaz na Richtrův Vrch a do ul. Sportovní


V současné době usilujeme o získání dotací na novou kanalizaci na Richterův vrch a vodovod do horní části Sportovní ulice. Pokud budeme úspěšní, předpokládáme i realizaci těchto akcí (ve Sportovní z dopravních důvodů ovšem nejdříve po dokončení Vítkovské).

Chrastava dne 06.01.2021

Michael Canov, starosta

Odkazy:
Dotace kanalizace - rozhodnutí ministra MŽP Richarda Brabce
Dotace chodník IROP
Smlouva s Libereckým krajem o rekonstrukci komunikace

Články související:
26.11.2019 O kanalizaci Vítkovská aneb o dotaci, kterou nesmíme získat(Tv Chrastava)
26.06.2019 Vítkovská ulice – plánované akce (Tv Chrastava)