Hlášení poruch (VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – MÍSTNÍ ROZHLAS - OSTATNÍ)

 

 

 

Na webových stránkách města Chrastava www.chrastava.cz byl zprovozněn odkaz „Hlášení poruch“, na kterém mohou občané, po vyplnění jednoduchého elektronického formuláře, nahlásit jakoukoliv závadu týkající se VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, ROZHLASU, případně OSTATNÍCH závad. U OSTATNÍCH závad je možné případně přiložit i soubor s přiloženou fotografií, která upřesní místo a rozsah závady (např. vyvrácená dopravní značka, nebezpečný strom, černá skládka, otevřený kanál, zimní údržba…). Věříme, že tento dnes již běžný způsob komunikace usnadní hlášení a evidenci různých druhů závad oběma stranám.
 

Chrastava dne: 20.1.2021


Petr Bezvoda, vedoucí OUM MěÚ Chrastava